Spårat i Vittsjö v0916

 • Det var svag uppbackning från pressen till samlingen i församlingshemmet med information om Bildsköne Bengtsson. Trots detta kom det en skara som lyssnades till både fakta och skrönor om den folkkäre dynamitarden. Det teaterstycke som under sommaren skall uppföras i Yngsjö kommer till stor del att romansieras för att göra dynamitardens liv mer spännande. Hans liv var tillräckligt spännande utan att romaniseras. Riktigt klar fakta om den Bildsköne är svår att få tag i men berättelsen från 1934 får nog anses som mest sannolik.
 • Vid detta laget får väl anses att de flesta av punktbidragen från Harry B Jönssons minnesfond är utdelade till respektive förening.
 • Det närmar sig med lustspelet om luffarens helg och vardag i Allaktivitetshuset den 23 april klockan 19. Se föreningsnytt och affischer.
 • År 1904 meddelades att ett 40-tal Galizier var på väg mot Emmaljunga torvbolag. Deras klädsel gav tydliga tecken om fattigdom. Med i sällskapet fanns även ett dussin fruntimmer. Dessa Galizier blev senare kända som upprorsmakare och för annan brottslighet och förpassades så småningom till utgångslandet.
 • Andra Världskriget hade upphört men viss ransonering fortsatte även fram till 1949. Då upphävdes ransoneringen av hönsfoderblandnng som fick säljas fritt men med ett påslag av 150 öre per deciton.
 • Helpension med balkongrum på ett pensionat kostade 13:75 per dag. Detta gällde år1949.
 • Vittsjö och en ung författare kom verkligen i dagsljuset i hela landet 1954. Det var då 16 årige ynglingen skrev novellen Omvändelse. Dom i trakten boende kunde ganska snart identifiera en viss känd familj i samhället som utpekades.
 • Det närmar sig den 23 april då luffarens vardag och helg med SnackePer och HönsaLotta kommer att spelas upp i Allaktivitetshuset. Hembygdsföreningen och Lions arrangerar. Å sen kommer våren med gräs(moss)klippning ända tills hösten tar hand om arbetet. På Långfredagen hade 100 av årets 365 dagar klarats av.
 • Tänk på brandfaran om du skall göra upp eld. Du kan bli ansvarig om elden sprider sig.
 • Så var det seglaren som lärde sig allt från grunden!
 • Ha sköna dagar i vårvärmen!

  epe

Top