Spårat i Vittsjö 923

 • Nästa vecka den 23 i ordningen blir mer intensiv med flera aktiviteter. Främst blir det allmänt firande på Nationaldagen med fest vid Gåsadammen. Dagen efter är det EU-val till vilken nytta det kan vara. Det är fler skadliga beslut som fattas än nyttiga, Det är illa nog att makthavarna i Mälarstaden beslutar om sitt eget väl medan gräsrötterna får betala för alla dumheterna
 • Kommande helg den 12-13 blir det VITTSJÖDAGARNA då hela bykärnan kommer att leva upp till forna dagars marknader. Riktigt så omfattande blir det inte men det är bra att lära sig krypa innan man försöker gå!
 • På söndag den 14 är även hembygdsstugan i Emmaljunga öppet med olika aktiviteter.
 • Folkhushållningskommissionen beslutade i juni månad 1919 att ransoneringen av kaffe skulle upphöra under juli månad. Detta under förutsättning att de kaffelastade motorfartygen Svecia och Peder Christoffersson dessförinnan inkommit till hamn. Priset för detta efterlängtade kaffe beräknades bli 3:50 eller 3:75 per kilo.
 • Samtliga affärer i Vittsjö stängde klockan 4 e.m. på Pingstafton 1919.
 • Café Blockstugan vid Pickelsjöns strand är numera ett minne.. Denna populära oas uppfördes i blockhusstil 1934 och var verksam sommartid tills den revs ner1988.
 • Centerkvinnorna kan fira jubileum i år då det är 60 år sedan denna kvinnoorganisation bildades.
 • Gåsadammen länspumpades 1949. Då tömdes allt det skitiga vattnet från sumphålan ut i Vittsjön. Sandbotten skrapades fram och nya fisksorter planterades in. Pådrivare för restaureringen var Åke Ernstson.

gsad209.jpg

  Gåsadammen och dess park är en idyllisk plats i dag

 • Vittsjö skolområde upphörde som eget rektorsområde 1974 och införlivades då med Bjärnumsområdet. Tanken kommer då tillbaka till den tid då det planerades högstadiet i Bjärnum. En ledamot i Vittsjö skolstyrelse yttrade då: Nä inte Bjärnum, då sänder jag hellre ungarna till Markaryd!
 • Tidernas största födelsekalas hölls i Godsmagasinet för tio år sedan då en trumpetande kändis firade sin 55 årsdag. 140 gäster var inbjudna som lyssnades till 130 medverkande artister. Blir nästa jubileum i stillhet?
 • Pingstdag, Mors dag, Vittsjön runt, tältmötesavslutning och premieutdelning i Verum är mer än tillräckligt för en dag. Dessutom blir det väl matdags ute på något näringsställe för att spara in disken!
 • Ha inte bekymmer över gamla problem. Det kommer strax nya!

   epe

Top