Vittsjö GIK och IS Halmia ingår samarbete

 

Vittsjö GIK och Halmia har under en tid fört diskussioner kring hur vi tillsammans ska kunna utveckla svensk damfotboll. I ett första steg att stärka regionen och våra respektive klubbar har vi nu ingått ett samarbete som i ett första steg löper året ut.

Samarbetet ligger i linje med fotbollsförbundets representationsbestämmelser 2016, för fotbollsutvecklande föreningssamarbete avseende professionell spelare.

Diskussionerna och samarbetet har nu mynnat ut i att tre spelare kommer omfattas av samarbetet direkt;

  • Ebba Hed idag tillhörande Vittsjö GIK:s A-trupp medges via detta avtal att även kunna representera IS Halmia, vid utvalda tillfällen.
  • Fanny Kristiansson Rönnstam är kontrakterad för spel i Vittsjö GIK under höstsäsongen och kommer att kunna representera båda klubbarna vid utvalda tillfällen.
  • Matilde Abrahamsson är kontrakterad för spel i Vittsjö GIK under höstsäsongen och kommer att kunna representera båda klubbarna vid utvalda tillfällen.

I och med samarbetet kan vi nu tillsammans erbjuda ytterligare speltid för spelare i Vittsjö GIKs A-trupp samt att vi kan erbjuda enskilda spelare i IS Halmia att successivt fortsätta att utvecklas mot en framtida elitverksamhet. Vi tror starkt på denna typ av samarbete för fortsatt utveckling av damfotbollen och dess positiva synergier för enskilda spelares utveckling samt för våra respektive klubbar fortsatta framgångar.

Erika Nilsson (Vittsjö GIK) säger: Vi ser fram emot ett gott samarbete föreningarna emellan och hoppas att tjejerna ska se detta som utvecklande och lärorikt. 

Leif Jönsson (IS Halmia) säger: Kan bara instämma i vad Erika säger, konstruktiva och positiva samtal mellan föreningarna har landat i detta. Vi tror att detta steg är en nödvändighet för oss ur flera aspekter och vi ser fram emot att utveckla detta inledande samarbete. Det får bli en liten test höstsäsongen i år, för oss båda, där vi känner på det hela och för fortsatta samtal på vägen fram - för båda föreningarnas fortsatta utveckling och för våra spelare.

Kontaktpersoner; Erika Nilsson Vittsjö GIK 070-7524514 Leif Jönsson IS Halmia 070-6464457

Top