VANNHÅL OCH BRUDMANSÖ PÅ FROSTESMOSSEN (DEL 2)

FROSTESMOSSEN. Andra artikeln angående sevärda minnesplatser på Frostesmossen, väl värda att bevara. Då du skall besöka platser på Frostesmossen bör du nog ha någon med dig som kan platsen. Ute på en stor myr är det ganska lätt att förlora orienteringen då mossen är nära två kilometer lång och som bredast 500 meter.

BILD: Bilden ger besked om var Frostesmossen är belägen.
De i texterna omtalade platserna är inte markerade.


MÖLLA PÅ MOSSEN
Det verkar tämligen osannolikt att det funnits en mölla (kvarn) ute på mossen. Men så är det faktiskt. Hurdant läget är i dag vet skrivaren ingenting men för drygt 25 år sedan fanns tydliga tecken på de aktuella platserna.
Då upptäcktes en konstgjord invallning som en gång i tiden varit en hålldamm till möllan. Där fanns också rester av det som en gång varit en kvarn/mölla. Synnerligen primitiva kvarnstenar fanns på platsen, delvis nersjunkna i mossen. Då, för mer än ett kvarts sekel tillbaka fanns ännu synlig stig från Kemlehöjalt förbi Bengt-Nils krog till möllan. Då, för mer än ett sekel tillbaka var nog stigen ganska flitigt använd. Enligt gamla handlingar finns namnet Kämplingakvarnen angivet.

”IGESÖN OCH VANNHÅLED”
En kulle med ekar finns på Frostesmossen och dialektala uttrycket för denna ö var Igesön men dagligt uttal skall det vara Ekesön eller Ekön. Denna träddunge är omgiven av så kallade gungfly. Strax intill finns ”Vannhåled”, eller numera Vattenhålet. Det berättades att detta vattenhål skulle vara bottenlöst. Vid kontroll visade det sig att vattenhålet var bottenlöst till tre meters djup. Vattenhålet är ingen källa utan vattnet rinner dit från olika håll från mossen. Antingen det är torka eller nederbörd är ytan i vattenhålet ganska konstant. Ingen vet var vattnet blir av, kanske det försvinner ner i en underjordisk vattenåder?

BRUDMANSÖN
Brudföljet från Mörkhult var på väg hem på Kyrkstigen efter vigseln i Vittsjö kyrka, troligen på 1700-talet. Vid färd över Frostesmossen hördes vargars ylande då följet befann sig vid Hallängen. Oron för vargarna var påtaglig och hela brudföljet beslutade övernatta i en skogsdunge eller på en ö som i dagligt tal har benämnts Brudmansön eller i annan uppgift Brudön.
Efter en kylig! natt fortsatte följet till Mörkhult där bröllopsfirandet fortsatte, ett dygn försenat.

HALLASTENEN

Bild: Hallastenen är som framgår av bilden, tvådelad.

Hallastenen är ett gränsmärke mellan byarna Lönsholma, Granetorp, Kristenstorp och Perstorp. Hallastenen är belägen på Hallamossen i norra delen av Frostesmossen. Järnöglor finns inslagna i stenen där byarna sammanstrålar. För drygt 25 år sedan kunde rostig stägseltråd observeras i ett par av öglorna utgörande gränsdragning. Hallastenen har även en dubb för höjdbestämning.
Stenen är delad vågrätt med liksom en hatt över stenen. Sprickan är troligen orsakats av frostsprängning.

Detta var en del av de berättelser och händelser som är förknippade med Frostesmossen.

Top