Idag startar fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten”!

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Räkna fåglarna vid ditt fågelbord den 27-30 januari, rapportera ända fram till den 6 februari.

Information om hur du gör finns på BirdLife Sverige https://vinterfaglar.se/

Det är en populär aktiviteter, här kan alla vara med och bidra genom att enkelt rapportera vilka fåglar och hur många av respektive art man ser samtidigt vid fågelmatningen.

Talgoxen brukar vara den talrikaste vinterfågeln följd av blåmes och pilfink, men efter denna trio varierar topplistan från år till år. Via räkningen kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. För att underlätta hittar du fina bilder under fliken arter och vi har även tagit fram krysslistor och vinterfågelbingo, som du kan hittar här.

Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Länk till tidigare reportage med anvisningar finns här.

 

Top