Gert Svensson

Storspov ( Numenius arquata )
Längd 50-60 cm
Ängens absoluta karaktärsfågel och svensk mästare i lång näbb.

 

Vit stork (Ciconia ciconia) har en längd på 100- 115 cm och ett vingspann på 195- 215 cm.

 

Entita (Porus Palustris) är parkens och lövskogens tvilling till talltitan. I formen som en talgoxe, men piggare med ett snabbare och intensivare rörelsemönster med mer frekventa vingklipp och stjärtknixar.

Vigg (Aythya fuligula) har en längd på 40-47 cm och ett vingspann på 65-72 cm.

 

Gravand (Tadorna tadorna), L 55-65 cm VS 100-120 cm. Den häckar längs kuster och vid större sjöar och floder, vanligen i öppen terräng.

Gravanden provianterar på grunt vatten, strandängar samt på åkrar. Gravanden är en ”kortflyttare. Merparten av Europas gravänder samlas under slutet av sommaren i enorma flockar vid nordtyska Waddensee för att rugga vingpennorna kollektivt.
Gravanden bygger boet i en jordhåla eller under ett tätt buske eller i en byggnad.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.