Lördagskåseri...

Äkta specialfärg till Gustav Adolfs sten

VITTSJÖ. Det närmade sig högtid vid minnesstenen, Gustaf Adolfs sten och inskriptionen behövda bättras. Minnesmärket är historiskt och faller under fornminneslagen varför åtgärd måste vara godkänd. Det anses vara ett brott mot lagen att med hjälp av stege och en burk färg fylla i texten?

Så ser en burk ut med Specialfärg!

Kontakt togs med länsantikvarieämbetet med godkännande. Anvisning kom med rekommendation på tre färger som var lämpliga. Besök skedde hos dåvarande färghandlaren i Bjärnum och han konstaterade att två av de rekommenderade färgerna var avsedda för inomhusbruk! Den tredje rekommenderade färgen var plastfärg! Färghandlaren föreslag då Bejers svarta lackfärg och denna burk inhandlades.

Solbränna färgade timmer!

VITTSJÖ. Nytt virke skulle bytas ut till vattenhjulets axel vid kvarnen i Gundrastorp. Det nya virket kom på plats med fyra timmerlängder c:a 30 x 30 cm i fyrkant. Kontakt togs med länsantikvarien om timmer skulle behandlas med t ex trätjära. Svaret blev att ingen behandling skulle ske.

En kryddburk med trätjära från bränningen i Kraxeboda.

Vi hade ett lager av trätjära från bränningen i Kraxeboda år 1979. Skrivaren beslutade att trots avrådan ändå behandla de fyra timmerlängderna. Så skedde också där timmer fanns på plats i Gundrastorp. Efter några veckor kom besked från länsantikvarieämbetet att någon kom för att se på arbetet. En kvinna ringde och vi beslutade om tid.

 

 

Vaktchef i Revinge

I mitten av 5O-talet låg P 2-bataljonen under långa perioder i Revinge för försöksverksamhet och samövningar. Revinge förvaltades av I 7 som var förlagda i Ystad. På Revinge bedrevs kursverksamhet bl a centraliserad sjukvårdsutbildning och de flesta av befälen där låg på traktamente. Det var därför naturligt att underbefäl från besökande förband då och då fick tjänstgöra som vaktchefer.

Den första gången glömmer jag aldrig. Jag hade gått vakt tidigare på P 2 men arbetsuppgifter och rutiner därifrån kunde man glömma. Bara själva vaktavlösningen var ett äventyr i sig. Man skulle vända åt höger och vänster, ta steg fram och bak och i sidled, utbyta meddelande med avgående chef, ladda, skyldra och så snurra igen. Allt på kommando från pågående och avgående vaktchefer och i en mycket bestämd ordningsföljd.

Älgjakt med kåseri från tornet.

VITTSJÖ. Numera, 2021 känner jag varken press eller stress inför jakten på skogens högvilt. Vapenskåp och byssor jämte ammunition har övergått till annan bössbärare sedan flera år tillbaka. De första åren som innehavare av vapen var det en fröjd och nöje blandat med tvång! att vandra ut i naturen med bössan och mesen på axeln. De senare åren var det mer av social samvaro med samling för gemensam måltid med jagad mat mitt på dagen.

Transportmedel har förändrats. Denna bild från 1924 då villebrådet transporterades med häst och järnhjulsförsedd höstavagn. Jag har aldrig varit särskilt morgonpigg av mig. Några sover bäst på vänstersidan medan kåsören sover bäst på morgonsidan. Någon jaktkompis satt dock på sin tornplats redan innan solens strålar kom upp i österled. Jag försökte ofta smyga mig till mitt tornpass med ljudlösa steg för att inte röja min sena ankomst.

 

Ingrid, Alfred Johansson, älgen Sara, Johan Nordhal påsken 1934 i Boalt

Denna älg vandrade med Alfred från Slättsjö till Boalt i början av 1930-talet. Älgen travade in till kaffebordet där sällskapet fikade. Största problemet var att få ut älgen under den låga dörrposten!

 

 

Spioner på skogsväg

Vid flera tillfällen observerades en täckt skåpbil backad in vid gulmarkerad kantmarkering från väg 117 mellan Vittsjö och Hässleholm. Polisen i Hässleholm kontaktades om denna mystiska och delvis kamouflerade bilen.

Vägmarkering med gul topp.

Polisen konstaterade ganska snabbt att det var bär- eller svampplockare som hade parkerat där! Kåsören ringde en tidigare bekant militär ”höjdare” i Kristianstad som var ansluten till SÄPO. Han blev genast intresserad och skulle behandla fallet.

Efter några dagar ringde denne säkerhetschef och tackade för tipset. Det hade då visat sig att den aktuella bilen var registrerad i annat land och utrustad med fullständig mottagare för radioavlyssning. Den aktuella bilen stod parkerad just i den smala korridor för radiotrafik mellan flygledning och militär anläggning insprängd i ett berg.