Gert Svensson

 

Krokus är ett släkte i familjen irisväxter. Släktet har cirka 80 arter. Mest känd är saffranskrokus (C.sativus), men även vårkrokus som är en mycket vanlig trädgårdsväxt i Sverige.

De är fleråriga örter med underjordisk stamknöl som är omgiven av ett skal av torra slidrester. Detta skal kan vara varierande uppbyggt och är ett viktigt sätt att skilja arterna åt. Stjälken är kort och vanligen ogrenad, omgiven av rörlika bladslidor vid basen. Total höjd 7-10 cm.

 

Tofsvipa (Vanellus vanellus) är en vadarfågel som tillhör familjen pipare och vipor. Det är den enda arten i sitt släkte som häckar i Sverige. Det är en av Sveriges vanligare fåglar och den har ett karaktäristiskt utseende. Den är en av de större vadarna, med kontrastrik teckning i svart och vitt och en tydligt spretande tofs i nacken. Benen är ganska långa. Tofsvipan är ungefär lika stor som en kaja men har längre ben. Den blir ungefär 31 cm lång, med ett vingspann på 67-72 cm. Könen är lika och även ungfåglar har en liknande fjäderdräkt.

Buken och kroppssidor är vita, vingarna svarta på ovansidan men skiftar liksom ryggen i blågrönt. Halsen är svart runt om, liksom näbben, strupen, hjässan och tofsen, medan huvudets sidor är vita. Honan har kortare tofs och är ljusare vid näbbens rot och på strupen, och har alltså ett mindre kontrastrikt utseende.

 

Grönsiska heter på latin Spinus spinus och är en fågel i familjen finkar.
Grönsiskan är en liten fink som bara mäter 12–13cm. Den har ett vingspann på 20–23 cm och en vikt på ungefär 12 gram.

Grönsiskan har en kort, konisk och spetsig liten näbb. Stjärten är kort och kluven. Den vuxna (adulta) hanen är grön på ryggen och bröstet med gulgrön vingovansida med kraftiga svarta partier. Buken och undergrumpen är grågrön med svart vattring. Den har en svart strupfläck och hjässa. Den adulta honan och ungfåglar (juveniler) saknar dessa svarta partier och är överlag mer anonyma med ljust grågrön dräkt med mörk vattring. Dock uppvisar grönsiskan, på ovansidan av vingen i alla dräkter två ljust gulgröna vingband omgärdat av svarta partier, ljusgrön övergump och den mörka stjärtbasens ytterkanter har också var sitt ljust gulgrönt parti.

 

Vintergäck (Eranthis hyemalis, ibland stavat Eranthis hiemalis) är en ört tillhörande familjen ranunkelväxter. Sveriges tidigaste två-hjärtbladiga växt.

Roten är en liten svartbrun knöl. Vintergäcken blommar mars – april. Plantan blir 8–16 cm hög. Blommans bräm blir 3–4 cm i diameter och består av sex gula hylleblad (ombildade foderblad) placerade ovanför en krans av gröna stödblad. Innanför de gula hyllebladen finns sex små rörlika kronblad samt 30–40 ståndare.

 

Gråsiska som på latin heter Carduelis flammea är just en Siska som tillhör familjen finkar.

I Sverige häckar två populationer av Gråsiskan och Brunsiskan. Brunsiskan häckar i Sverige sedan 1970-talet i Skåne och på västkusten och ursprungstypen (nominatformen) Gråsiskan i norra Sverige. Av någon anledning häckar gråsiskan inte i stora delar av Mellansverige och inte utmed ostkusten.