Gert Svensson

Brun kärrhök (Circus aeruginosus) är en rovfågel inom familjen hökartade rovfåglar.

Brun kärrhök är något större än ormvråken med en kroppslängd på 42–56 centimeter och ett vingspann på 115–140 centimeter. Den uppfattas dock som slankare med smalare kropp och vingar och längre stjärt. Som hos flertalet rovfåglar är honan större än hanen. Handpennorna och de yttre vingtäckarna är ljust gråblå och det yttre vingpennorna är svarta. Den har en ljust gråblå stjärt och undersida.

Ungfåglarna liknar honan, men saknar mycket av den ljusare teckningen. I flykten kretsar den med karakteristiskt lyftade vingar.

I Sverige häckar den bruna kärrhöken i södra Sverige upp till Dalarna och Hälsningsland samt lokalt utmed kusten från Medelpad till Norrbotten. Den övervintrar i Medelhavsområdet eller tropiska Afrika.

Sorgmantel (Nymphalis antiopa Linné 1758) tillhör familjen praktfjärilar.

Sorgmantelns vingspann är mellan 61 och 76 millimeter. Honan och hanen är mycket lika varandra. Ovansidan är mörkbrun. Både bakvingen och framvingen har en bred ljusgul ytterkant och vid framvingens framkant finns ett par ljusgula fläckar. Innanför de ljusgula kanterna finns ett band av himmelsblå fläckar. Den ljusgula färgen bleknar efter övervintring, så på våren är både ytterkanterna och fläckarna vid framkanten vita eller mycket ljust gula. Den bruna färgen kan också efter övervintring se nästan svart ut. Undersidan är mörkbrun och har vita ytterkanter och hela undersidan är något spräcklig. Larven är gråsvart med långa taggar och en rad med röda prickar på ryggen. Den blir upp till 50 millimeter lång. Värdväxter är olika arter vanligen björk och sälg.

Red anm. På grund av tekniskt fel kom inte Gert Svenssons fantastiska bilder på Svartsnäppan med i gårdagens repotrtage, vi beklagar detta och publicerar därför samma artikel med bilder på nytt.

TRÖNNINGE ÄNGAR, HALLAND. Svartsnäppa (Tringa erythropus) är en vadarfågel som tillhör familjen snäpper.

Svartsnäppan är cirka 30 centimeter lång och har ett vingspann på cirka 65 centimeter. Den är svart i häckningsdräkt och ljusgrå på vintern. Den har röda ben och näbb och en vit kil på ryggen som syns när den flyger.

Ungfåglar är gråbruna med vita fläckar ovan och har blek och mycket fint bandad undersida.

I Sverige häckar svartsnäppan främst i inre Norrland i barrskog i närheten av myrar. I övriga landet syns den under flyttningen. Honorna börjar flytta i juni, följda av hanarna i juli och ungfåglarna i augusti- september.¨

Påfågelöga (Inachis io) är en fjärilsart; den enda i släktet Inachis.

Påfågelögat har ett vingspann på 55–65 mm och dessa kännetecknas av tydliga blå ögonfläckar mot en rödbrun bakgrundsfärg.

Äggen som är gröna och ovala läggs huvudsak på nässelblad och kläcks på cirka en vecka. Larven är vitprickigt svart, och växer under en knapp månad innan den förpuppas. Påfågelögat ligger i en gulgrön till brun puppa i cirka två veckor.

Storlom (Gavia arctica) är en fågel inom familjen lommar.

Storlommen är cirka 70 cm lång och kan väga mellan 1,3 och 3,4 kg. I sommardräkt har adulterna av nominat- underarten mestadels svart ovansida, med undantag för ett område på den främre ryggen, som har vita rutor. Huvudet och den bakre delen av halsen är grå, och sidorna är vit- och svartrandiga. Det mesta av halsen är också svart.

Storlom häckar över hela Sverige förutom på Öland, Gotland och i Skåne. Historiskt sett är exempelvis sjön Båven i Sörmland en av de mest storlomstäta sjöarna i Sverige med omkring 50 till 60 par.