Gert Svensson

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) är en fågel i familjen skärfläckor inom ordningen vadarfåglar. Skärfläckan är omisskännlig med sin svartvitbrokiga dräkt. Fjäderdräkten på de vuxna fåglarna är mestadels vit, med svart i nacken, på huvudets övre halva, på ryggen och i ett band på vingen. Könen är lika. De unga fåglarna har en gråare fjäderdräkt. Benen är långa och något blåaktiga.

Nilgås (Alopochen aegyptiaca) är en andfågel tillhörande underfamiljen Tadorninae och enda nu levande medlem av släktet Alopochen. Nilgåsen har ett utbrett häckningsområde i Afrika, utom i öknar och i tät skog, och är lokalt mycket talrik, främst vid Nilen och söder om Sahara.

Småspov (Numenius phaeopus) är en vadarfågel i familjen snäppor. Småspoven liknar storspoven men är betydligt mindre, vilket dock kan vara svårt att se på håll om man inte har andra fåglar att jämföra med. Den har också proportionellt en något kortare näbb.  

Småspoven är 37-45 centimeter lång (varav näbben är mellan 6 och 9 centimeter), med ett vingspann på 76–89 cm och är trots sitt namn exempelvis större än myrspoven. Den är mestadels gråbrun men vingen har en mörk hand. Den har krökt näbb som är längst hos vuxna honor. Småspoven har en tydlig ljus "mittbena" på huvudet och ett kraftigare ögonstreck än storspoven.

För nästan ett år sedan publicerades denna artikel om huggormen. I år är det dags att se en rörlig orm! Bli nu inte rädda - denna orm bits inte!

 

Sotmätare är en svart fjäril med vita vingspetsar som helst flyger på dagen i soligt väder. Larven äter olika flockblommiga växter, till exempel hundkäx.

Denna fjäril, liksom alla andra fjärilar, genomgår under sitt liv fyra olika stadier ägg, larv, puppa och fullvuxen. En sådan förvandling kallas för fullständig metamorfos. Flygtiden, den period när fjärilen är fullvuxen, infaller i juni och juli. Sotmätarna är aktiva på dagen i synnerhet i soligt väder. Under flygtiden parar sig fjärilarna och honan lägger äggen.