• Den stora spelmansträffen tonar fram för uppspel för deltagare och intresserade men först på lördag den 10:e september. I och vid Medborgarhuset. Allspelet börjar klockan 13.30 men redan i arla förmiddagstimmar börjar tonerna att flöda ut.

• En av flera grupper som underhöll vid förra årets spelmansstämma.

• Ännu mer musikaliskt inslag. Systerdottern Ingrid var med sin gospelkör från Hörby och avslutade årets Musik i sommarkväll.

• År 1901 utsågs Lars Olsson i Snärshult och Nils Johansson i Lehult till stämningsmän inom socknen. Stämningsmän finns fortfarande men har fått konkurrens inom området.

 

VITTSJÖ/ BJÄRNUM. Olika möjligheter till kursverksamhet kan ju vara allt från ämneskurs, korsord, läsa tidningar, böcker eller ut i skog o mark leta kontroller.

Nu när sommaren snart är slut och kvällarna blir lite längre så dimper de ner i postlådan. Vikka då då, jo olika tidningar, häften, infoblad och kataloger, antingen är det att köpa, köpa eller så är det olika studieförbund som vill intressera oss för en kurs av något slag.

 

 

 

 

 

Det finns folk som samlar på praktiskt taget allting. Ni kommer nog att förvånas över min vurm som faktiskt bara är minnen. Men dock består de av öar och ståpäls, en underlig kombination kan tyckas.

Efter en skilsmässa 1979 for jag ensam till Puerto Rico på Gran Canaria. Där upplevde jag min första ståpäls långt innan Gunde Svan myntat uttrycket. En kväll gick jag till en uterestaurang nära hotellet, jag satt och njöt av något gott att dricka, plötsligt tänds ljuset över en liten scen cirka 3 gånger 3 meter. Ett vackert par börjar dansa till “Memory” ur Cats och musiken från en trio fyllde mina sinnen och tillsammans med dansen gav det mej en ståpäls och ett minne för livet.

Puerto Rico på Gran Canaria

 

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) är en vadarfågel inom familjen snäppor som häckar över stora delar av norra Palearktis och där absoluta merparten är flyttfåglar.

Den är varmt brunspräcklig med vit undersida och har en lång raka näbb som den använder för att finna föda i lerbottnar. Under början av häckningsperioden genomför den en spelflykt som bland annat innebär störtdykningar som får de utbredda stjärtfjädrar att vibrera vilket åstadkommer ett brummande mekaniskt läte.

 

VITTSJÖ. I söndags genomförde Wittsjö Hembygdsförening sin andra ”Känn Din Bygd-utfärd” för året med ett 25-tal intresserade deltagare. Målet var denna gång Björstorps by och färdledare var Marianne Paulsson och Claes Ruderstam.

Tre damer testar Björstorpsfurans omkrets.

Ett första stopp gjordes vid den mäktiga Björstorpsfuran. Denna ståtliga gamla rese lär vara Skånes största fur med en omkrets i brösthöjd på 3,5 meter och höjden minst 25 m. Björstorps furuskogar var på 1700- och 1800-talen vida kända och här levererades även åtskilliga skeppsmaster till Skånes hamnstäder.

 

VITTSJÖ. För oss som gillar originaljazz från första halvan av 1900-talet var det en härlig upplevelse att få lyssna till gospelsång sjungen med hjärtat. Det var 50-talet åhörare som fick uppleva en konsert sprungen ur upphovet till jazzen.

Charles Albert Tindley gospelmusikens fader.

Vittsjö kyrka gästades på söndagen av sånggruppen ”King street stompers” från Hörlinge. Körledare är Ingrid Åkesson - barnfödd i Vittsjö. Kyrkoherde Carl-Olof Danielsson hälsade alla välkomna och inbjöd till en andaktsstund med, som han lovade, mycket musik. Församlingen sjöng psalm 752 och kyrkoherden överlämnade ord och ton till kören. Kören sjöng ett tiotal varierade sånger till och utan pianoackompanjemang och med olika solister. Det var en väl avvägd konsert med både kända och mindre kända melodier. Den melodi jag antar alla väl kände igen och sjöng med i var ”Down by the riverside”. Alla sjöng med så långt textkunskapen räckte. Därefter nynnade man gärna. Applåderna var många och långa.

 

VITTSJÖ. Med två veckors mellanrum har nu augustis båda kräftfisken genomförts i Vittsjön. Antalet fiskare var något lägre än vanligt, men totalt har ett 90-tal olika fiskelag försökt locka de attraktiva skaldjuren in i mjärdar och burar. Fångsterna var långt ifrån rekordnoteringarna för 8 – 10 år sen, men låg på ungefär samma nivå som de senaste åren.

Samling vid Bäckabro där Jan ger instruktioner.

Visst finns det fortfarande gott om kräftor i Vittsjön, men ibland kan de vara svåra att både hitta och fånga. Kräftorna tycks dessutom var ganska bekväma av sig och vill ha burarna riktigt nära sina gömslen för att ens reflektera.

Visst finns det fortfarande kräftor att fånga i sjön.

Dessutom har de helt klart synpunkter på den erbjudna menyn. Helst bör det vara mört eller braxen i betesboxarna och fisken ska dessutom vara färsk och fräsch.

Fiskelagen var utspridda över hela sjön efter ett lottförfarande, där flertalet ändå kunde fiska på sina favoritområden. Endast kräftor på minst 10 cm fick plockas upp medan småkräftorna genast återbördades till sjön.

 

EMMALJUNGA. Klangen från kyrkklockan vid Emmaljunga församlingshem hördes till hembygdsstugan. Klangen var helgmålsringning och samlingen i stugan var helgmålsbön. Denna helgmålsbön har varit aktuell i den gamla byrestugan sedan flera år tillbaka.

Arne G Persson var trubadur vid helgmålsbönen.

Årets medverkande var Eva Nilsson, Kraxeboda samt Arne Grus Persson från Vittsjö. Eva Nilsson inledde andakten med utgång från ”Den gyllene regeln”, hämtad från bibelns Bergspredikan. I andakten ingick ett par unisona psalmer, bland annat Här en källa rinner. Ett par psalmer lästes unisont innan samma psalmer sjöngs. Genomgående tema var Trefaldighetens gröna färg som sammanföll med växtligheten.