VITTSJÖ. Årets andra så kallad kyrkogårdsvandring på Nya kyrkogården samlade 25 deltagare. Bengt-Arne Jönsson var ledare och informerade om avlidna personer på kyrkogården. Information lämnades vid omkring 50 gravplatser. Några nya uppgifter kom fram och antecknades för framtida vandringar.

En del av besökarna vid andra kyrkogårdsvandringen i Vittsjö.

Bengt-Arne Jönsson är ordförande i kyrkogårdsförvaltningen och är därför väl lämpad att lämna den information som behövs. På ett antal gravplatser har gravstenarna tagits bort men dessa förvaras på särskild plats vid Södra kyrkogården.

 

Rötmånaden har inte mycket med bondepraktikan att beställa. Den är till stor del förknippat med naturen och dess symtom. Dessutom förekommer tal om rötägg som är mer personligt förknippat. Rötägg finns det lite varstans men i denna tidsålder har många av dessa samlats i maktens boningar.

Antingen är det tjänstehjon eller sådana som via röstsedlar har fått lön och förtroende att brukas.

Rötmånad och rötägg kan ge upphov till olika svulster!

Den egentliga rötmånaden infaller 23 juli – 23 augusti. Före kylskåpens tidevarv var det ofta förknippat med röta och förruttnelse denna tid. Under denna epok var det ofta hög värmestrålning från solen. Därtill förekom det allt som oftast hög luftfuktighet som gynnade röta och ruttenhet. Denna månad sägs vara orsaken till att missbildade djur, både tama och vilda föddes. Sentida tecken gör gällande att gurkor självdör och filmjölken även i kylskåp ”skär sig”.

 

• Vid denna tid skall Kvinnoveckan i det närmaste vara till ända. Inte blev den blöt som Bondepraktikan vill göra gällande. Visst var det nederbörd av värmande och flödande solstrålar.

Rötmånaden tycks ha angripit denna byggnad sen en tid tillbaka.

• Rötmånaden börjar den 23:e juli och pågår en månad. Mer om detta i separat artikel!
• Sjusovardagen infaller samtidigt som ½ måne den 27:e. Mer om denna dag i annan artikel.
• Nästa regndag skall, enligt förutsägelser infalla den 1 augusti ”VåtePer”.
• Någon som är mer fast förankrat är att ungdomar från Tjernobyllägret kommer till Verum kyrka den 29:e klockan 19.
• Kommande söndag den 31:e är Uggletorpsstugan öppen klockan 13-16. Dessutom är det den stora hembygdsträffen i småländska Agunnaryd samma dag

 

FARSTORP. Den lilla landsortskyrkan i Farstorp tog emot drygt 150 besökare som kom för att delta i konsert med deltagare från Tjernobyllägret i Broby. Under den månad som 30 ungdomar från Ukraina vistas i Sverige har de gett och kommer att ge konserter i drygt tio kyrkor. På samtliga platser ges det kollekt för att bestrida kostnaderna för lägret. 

Den stora kören från Tjernobyl gav konsert i Farstorp.

I Farstorp uppgick kollekten till 6 300 kronor. Rotary jämte andra organisationer sponsrade med ytterligare 19 310 kronor.

I Farstorp kyrka var utrymmet för musikerna så snålt att ett par musiker fick äntra predikstolen. Den stora ungdomskören inledde konserten med att på Svenska sjunga: På läger i Broby.

 

Fotbollens tack och adjö.

Jag såg några av EM matcherna, det var ett totalt sammanbrott av allt som funnits i min glädjefulla förväntan inför detta mästerskap. Ett spel som mest bestod av sido- och bakåt sparkar. Liggande, ojande spelare förpassade till gräsrotsnivå av krokben eller egna filmningar.

När jag spelade fotboll en gång i urtiden så fick jag lära mej att målet var i längdriktningen, åtminstone när vi spelade elvamannafotboll. Men i en framtid, om fotbollen fortsätter vara så ineffektiv så vore det kanske bra med mål på sidorna också, med eller utan målvakt.

När jag en tid i Göteborg spelade sjumannafotboll i SJ sport och senare för Posten så spelade vi tvärsöver planen, precis som nästan alla lag gör idag. Eventuellt var min fotbollskarriär också på gräsrotsnivå, men det var ett ”rent spel” och utan de nutida stjärnornas divalater.

 

Nattljus (Oenothera biennis) är en art i familjen dunörtsväxter. Den kommer ursprungligen från östraNordamerika, men finns numera naturaliserad på många håll i världen, även i Sverige.

Den växter främst på torra, steniga eller grusiga platser, ofta på vägrenar eller i industriområden. Nattljus odlades tidigare som prydnadsväxt, men har numera till stor del ersatts av storblommigt nattljus (O. glazioviana).

 

När sommaren kommer så blir det många tillfällen att besöka marknaderna som återkommer varje år, med allt vad det innebär. O nu var de dags igen att uppsöka marknaden och jag hade tur med vädret, lite blåst och varmt men helt ok. Jag behöver väl inte tala om att på vissa ställe va de knökafullt. Men som en marknadsbesökare så får man tåla en del. Många knallar fanns och utbuden var varierande, allt från godis, kläder, grönsaker, korgar ja listan kan bli lång. Men jag stannade vid ett stånd där olika trä tofflor i färgglada färger trängdes tillsammans med mer vanliga svarta.

En tanke dök upp och jag mindes plötsligt fastän de har gått mer än 50 år.Många år tillbaka så var de så här i min värld, när skolan var slut på försommaren så skulle tofflorna eller rättare sagt det som var kvar av dom lämnas in till byns toffelmakare. Förr på den tien så återanvände man ovanläret på tofflen ytterligare en gång. Det gällde ju att spara och återanvända allt som gick för att spara en krona eller två. 

Och nu var det ju sommarlov och då behövde man inte använda eller slita på tofflor/skor i onödan. Detta märkliga fenomen gällde ju endast barn, vad jag kommer ihåg. Så det blev att man gick barfota hela sommaren, man lärde sig att gå i nyslaget gräs, springa i stubbaåkern och kuta på grusvägen.

 

Hur hamnade vi här? undrade vi båda, -efter 2 timmars guidning av två äkta entusiaster, som ägnade sin mesta tid till att renovera gamla traktorer från när och fjärran och visa upp dom för folk, som vi, som bara slank in!

Ja, bara traktorer var inte riktigt sant, för här fanns mopeder, skomakeri, radioapparater, autentiskt gammalt kök, syrum med vävstol, diverse verktyg för ull-och linberedning, manglar, tvättkar, symaskiner, snickarverkstad med handdrivan såg och svarv, skomakeri mm.

Ett "höloft" var fullt med motorsågar, båtmotorer och alla tänkbara lantbruksmaskiner från förr.