Gert Svensson

Gulsippan heter på latin Anemone ranunculoides. Arten liknar en gulblommig vitsippa.

Stjälken är upprätt och blir 15-20 cm hög. Strax nedanför blommorna sitter tre nästan oskaftade svepeblad. De är örtartade och djupt smalflikiga. Blommorna sitter i stjälktoppen . De är tämligen stora och värmt gula. Kalkbladen är vanligen fem till antalet. Ofta sitter 2-3 blommor på samma stjälk. Liksom andra arter av släktet Anemone är gulsippan giftig. Den är dessutom FRIDLYST.

Storspov ( Numenius arquata )
Längd 50-60 cm
Ängens absoluta karaktärsfågel och svensk mästare i lång näbb.

 

Vigg (Aythya fuligula) har en längd på 40-47 cm och ett vingspann på 65-72 cm.

 

Vit stork (Ciconia ciconia) har en längd på 100- 115 cm och ett vingspann på 195- 215 cm.

 

Entita (Porus Palustris) är parkens och lövskogens tvilling till talltitan. I formen som en talgoxe, men piggare med ett snabbare och intensivare rörelsemönster med mer frekventa vingklipp och stjärtknixar.