Kulturarvsprogram
Söndag, 8. September 2019, 14:00
Kontakt Claes Ruderstam

8/9 Kulturarvsprogram i Gundrastorp/Ekholmen kl.14.00. Öppet hus och visning av såg och kvarn.

Plats Gundrastorp kvarn