Ekumeniska möte
Fredag, 27. September 2019, 19:00 - 21:00
Kontakt Birgitta Delfin

Stefan Gustavsson, Nacka medverkar i vårt ekumeniska möte. Han är teolog, författare, debattör osv samt bördig från Vittsjö.

Mötet börjar kl 19:00 i Församlingshemmet. 

Arrangör: Kristna Samrådsgruppen i Vittsjö

Plats Församlingshemmet i Vittsjö