Vittsjö. En mörk torsdagskväll möter jag på Vittsjö bibliotek hela familjen Hedayat, som har bott i Vittsjö i åtta år. De tre minsta är ivrigt upptagna med att hitta filmer och böcker som de gärna vill låna med sig hem. Hela familjen trivs på biblioteket och mor skulle önska hon hade bättre tid att läsa skönlitteratur. Men hon måste prioritera böckerna hon ska läsa i sin utbildning på barn-och fritidslinjen i Kristianstad.

Bobak vill gärna läsa om Alfons Åberg och Qais tycker om Jeff Kenny´s ”Dagbok för alla mina fans”. Arash ser vad som finns för tillfället. Men det hade varit bra med fler böcker på dari. Filmer är alltid populärt. Annars är biblioteket ett bra ställe för dom alla. Här har de fått mycket och god hjälp under de åren de bott här, och det är de tacksamma för.

Från vänster Bobak, Qars och Arash med alla böckerna runt sig

Även om det är fint att bo i Vittsjö så önskar jag mig ett jobb och en större lägenhet, säger far. Alla vill ju att sina barn ska ha den bästa uppväxten, säger föräldrarna, som känner många här, men saknar släkten.

"Kulturorten". Besökarna på Julottan i slutet av 1930 talet hade väntat sig kyrkokörens medverkan. Så blev det inte. Kyrkokören hade tidigare år medverkat i Julens sånger på Julafton samt deltagit med sång under Julottan men så blev det inte detta år.
Dåvarande kantorn hade skriftligt begärt att få sjunga solo på Julottan. Detta avslogs från kyrkorådets sida som beslutade om kyrkokörens medverkan. Kyrkokören hade i god tid övat in psalmerna till Julottan under biträdande organist ledning. Ordinarie kantor skulle på Julottan tjänstgöra i Bjärnum men ej i Vittsjö. Där skulle biträdande organist tjänstgöra.
Då kantorn fick avslag på sin ansökan att sjunga solo kände hon sig förhindrad att leda kyrkokören på Julottan. Biträdande organisten var villig att leda kyrkokören på Julottan men denna begäran avslogs. Ordinarie kantor förklarade att om kyrkokören skulle sjunga på en gudstjänst fordras en sakkunnig ledning!!
En för tillfället sammansatt barnkör ”fick lov” att från koret sjunga När Juldagsmorgon glimmar. Hos kyrkokören var besvikelsen stor då de ej fick sjunga på Julottan.

BJÄRNUM. Edvard Gustaf Lundgren startade år 1921 vid 18 års ålder den firma som sedermera blev Möbel AB Gustaf Lundgren. Vid Gustaf Lundgrens bortgång 1951 fortsatte bolaget med fru Ingegerd Lundgren, maka till Gustaf Lundgren, som chef till 1956 då bolaget övertogs av Arvid Björnberg och Ingvar Christensson.

Den tidigare grossiströrelsen med alltför stor sortering av så väl moderna som stilmöbler, hembelysning och speglar minskades och bolaget har sedan helt ägnat sig åt försäljning och tillverkning av stilmöbler, belysning och speglar i liknande utförande.

Redan på 40-talet hade bolaget kontakt med Nilsson & Co i Bjärnum och dess dåvarande ledare Albert Larsson. En av sönerna till Albert Larsson, fabrikör Harry Larsson övertog senare ledarskapet för Nilsson & Co. Förbindelsen med Möbel AB Gustaf Lundgren ökades då kraftigt.

Vittsjö. Avslutning av det borgerliga året skedde i kyrkan med nyårsbön på årets sista dag. Kyrkoåret är redan inne på första söndagen efter jul men båda helgerna avslutades gemensamt där också klanen Sturesson medverkade med sång.

Sextetten Sturesson som sjöng och spelade vid nyårsbönen.

Helgedomen hade kvar julhelgens utsmyckning med ljusbågar samt vinkelbelysning i fönstren. Dessutom fanns den 500 åriga ljuskronan på plats under Triumfbågen liksom julgranar. Sånggruppen Sturesson med anknytning till Björkefalla sjöng och spelade vid flera tillfällen. Gruppens sextett kom från skilda orter för att sammanstråla i Vittsjö.

Gudstjänsten inramades av psalmer och eftermiddagens predikan hölls av Carl- Olof Danielsson. Gruppen tackades med applåder och blomster överlämnades. Kyrkorummet var fullsatt av besökare.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Så här års är det vanligt att summera det nyss gånga året och drömma om det stundande. För bygdens webbtidning www.vittsjobjarnum.nu har 2017 varit ett riktigt bra år!
Ända sedan starten våren 2007 har vi haft en uppåtgående trend av besökare, annonsörer och ökad kvalitet i artiklar, och 2017 har inte varit något undantag. Extra roligt var att vi under Vittsjödagen i juni kunde fira att webbtidningen fyllde 10 år.

I en tidningsbransch som slåss för sin överlevnad och försöker kombinera affärsnytta med journalistik, ser vi oss som lite annorlunda. Målet med vittsjobjarnum.nu är inte att rendera höga vinster, utan främst försöka stimulera och marknadsföra bygden kring Bjärnum och Vittsjö.

VITTSJÖ. Jag har försökt samla de mest intressanta händelserna som hänt i vår bygd under 2017. (Enbart för vittsjobjarnum.nu)

JANUARI Folkmängden vid år 2017 års början var 2 601 personer.
De första dagarna på året förkunnades att Wittsjöskog skulle bli ett behandlingshem för missbrukare.
Bengt Jönsson röjde skymmande sly vid gamla valvbroar.

Bengt Jönsson tilldelades ”Grönt hjärta”.

Snökaos med hala vägar i mitten av månaden.
Snapphanebygdens sparbank delade ut premier till föreningar.
Under 90 år har tre generationer drivit Emmaljunga skofabrik.
Dricksvattnet i Emmaljunga var otjänligt med för hög bakteriehalt.
Hemtjänsten fick omsorgsnämndens kvalitetspris.
Information lämnades om Grannsamverkan samt fiberanslutning.

FEBRUARI Lastbil med släp körde av vägen vid Havraljunga.

Hembygdssångarna underhöll med sång och musik vid årsmötet.

Sigvard Gustavsson kom på andra och tredje plats vid skogskörning i Bjärnum. Damlaget får inte spela några matcher på hemmaplan efter beslut av allsmäktiga Svenska Fotbollsförbundet. Tillräckliga läktarplatser saknades liksom pengar.
Överraskande skänkte tidigare boende i Vittsjö, Olof Stenhammar 300 000 kronor.
Skolköket i skolan skall byggas om för 18 miljoner kronor.
På grund av hastigt påkommen sjukdom tvingades LES i Korsahåla att bryta i sitt 50:e Vasalopp.

Gråsiska (Acanthis flammea) är en siska som tillhör familjen finkar. Sentida studier indikerar att snösiska, som tidigare ofta haft artstatus istället - tillsammans med bland annat brunsiska - bör behandlas som underart till gråsiskan.

Gråsiskan är i storlek och form som en hämpling men med en mer kluven stjärt. De övre kroppsdelarna är grå- till vitaktiga med mörkare fläckar. Hjässa och panna är röda i olika stor utsträckning, hakan svart och vingarna har ljusa fjäderkanter.

GOTT NYTT 2018 !

• Först ett gott 2018. Förra året var väl lite si med! Nya året kan alltid bli bättre fast det var kanske ganska bra 2017?

• Visserligen kom det lite kraftiga vindbyar i julhelgen men det var inget mot den stora Julstormen 1902. Både Gudrun och Per var i lä vid sådan jämförelse. Ögonvittne till Julstormen har det redogjorts på denna sida 2012. Det var Arvid Nilsson och Olga Pålsson som berättade om sina upplevelser.

• Även stormen Per ställde till förödelse i skogarna. (bilden)

• Nyårsafton 1932 annonserades att folkskolläraren Sigfrid Tyrberg hade ingått förlovning med fröken May Karlsson,Vittsjö.

• Andra världskriget hade upphört 1945 men ända till 1947 fanns ransoneringskalender. Då fick varje person inköpa ett kilo socker som skulle vara tillräckligt i fem veckor. Dessutom var köttvaror ransonerade med poängberäkning. Tiden var inne för handel med ”svarta grisar”. Vid den tiden kontrollerades djurbesättningarna hos lantbrukarna. En person fick tillstånd att slakta en gris. Då tillsyningsmannen kom för kontroll var det två högerhalvor gris som fanns för kontroll!