VITTSJÖ. Föreningen Trygg i Vittsjö genomförde årsmöte på Furuliden och kunde samtidigt konstatera ett bra verksamhetsår. Låg brottslighet är målet för verksamheten och detta menade Sivard Strand, ordförande i föreningen att man uppnått. Medlemmarna har ofta tipsat polisen om olika händelser. Det har till och med hänt att polisen hänvisat till Trygg i Vittsjö då de blivit uppringda, säger Sivard. 
Sivard passade även på att tacka alla privatpersoner samt företag för generösa bidrag som gör det möjlig för föreningen att fortsätta sin verksamhet.

Föreningen består idag av ett femtiotal aktiva chaufförer. Dessa har på fritid ställt upp för att bevaka Vittsjö med omnejd. Nytt är att föreningen även idag kan bistå med HLR.

 

VITTSJÖ. Glöm inte teater på Medborgarhuset i Vittsjö torsdag den 2 mars kl 19.00 menar Vittsjö Bjärnum Teaterförening.

Så här skriver tidningen ”24 i Bergslagen” om föreställningen FEMTIO, FRÅNSKILD OCH FÖRVÅNAD:
Standup-komikern Martin Svensson mötte ett fullsatt Kulturum i Lindesberg på lördagskvällen med föreställningen ”Femtio, frånskild och förvånad”. Trots att publiken till stora delar var äldre kände alla igen sig och skrattmusklerna var ordentligt uppmjukade efter föreställningen.

FEMTIO, FRÅNSKILD OCH FÖRVÅNAD, ”En helt underbar och rolig föreställning”, -”Pricksäker och intelligent humor”, -”Mycket skratt blandat med eftertanke.” -är andra recensioner som föreställningen fått.

Nu på torsdag är det dags publiken i Vittsjö och Bjärnum med omnejder att få en rolig kväll.

Biljett kostar 150:- kr. Med scenpass 130:-

Teaterföreningen bjuder på kaffe och tilltugg i pausen.
Ring gärna 0451/ 23 295 så vet vi att du kommer.

Vittsjö Bjärnum Teaterförening
Anita Tidblad

 

• Vid denna tid har nog LES o h h Britta installerat sig i Dalom. Det kan nog behövas lite vila då LES i dagarna skall ge sig ut den 50:e gånger i Öppet spår, Fädernas spår med målgång i Mora. På flera platser utmed spåret finns Britta som påhejare men också som distributör av lämplig energidryck. Britta kommer på denna sida att rapportera om loppet i fjärran land!

• Kom ihåg den 9:e mars. Då är det ”40 martyrers” dag. Väderleken denna dag kommer att bestå i 40 dygn. Så säger Bondepraktikan.

• De båda ankorna vid Sjöjungfrun väntar på ljummare vatten än vad som bjuds i dag.

• År 1972 överlät plåtslagare G B Nilsson sin plåtslagerifirma till anställda Karl Gunnar Karlsson, Juhani Nilsson och Nils Olof Olsson.

 

EMMALJUNGA. Snön kom precis 10 månader före julafton, så man kan säga att den kom i god tid i år.

På morgonen när vi vaknade var hela världen vit
då förstod vi att vintern äntligen kommit hit.
Men som det står någonstans i Bondepraktikan:
Allt det kalla måste ner innan det blir riktig vår.
Men visst var det vackert några timmar.

 

 

I äventyrens stad fortsättning!
Rätt som det var blev jag uttagen till sovvagnsbäddare ett yrke som var jobbigare än man kunde tro. Varje morgon kom nattågen in med sovvagnar och tvärtom varje afton.

Dessa vagnar växlades in på ett avsides spår där de kunde stå dagtid. Vi hade truckar som förde lakan och allt annat som de resande i sovvagn behövde. Tungt jobb och smutsigt i varje fall med de använda lakanen. Sovvagnskupeer kunde bäddas med en, två eller tre bäddar allt efter önskemål och behov.

 

Grönsiska heter på latin Spinus spinus och är en fågel i familjen finkar.
Grönsiskan är en liten fink som bara mäter 12–13cm. Den har ett vingspann på 20–23 cm och en vikt på ungefär 12 gram.

Grönsiskan har en kort, konisk och spetsig liten näbb. Stjärten är kort och kluven. Den vuxna (adulta) hanen är grön på ryggen och bröstet med gulgrön vingovansida med kraftiga svarta partier. Buken och undergrumpen är grågrön med svart vattring. Den har en svart strupfläck och hjässa. Den adulta honan och ungfåglar (juveniler) saknar dessa svarta partier och är överlag mer anonyma med ljust grågrön dräkt med mörk vattring. Dock uppvisar grönsiskan, på ovansidan av vingen i alla dräkter två ljust gulgröna vingband omgärdat av svarta partier, ljusgrön övergump och den mörka stjärtbasens ytterkanter har också var sitt ljust gulgrönt parti.

 

VITTSJÖ. Klockan ringer redan !!!!!!!!!! va, är inte jag pensionär?

Hur som helst kaffe, tidningen och en stund att vakna på. Så dagens första stopp ”Kurs” i hur man bygger upp en bok i bilder och ord.

Vi har förmånen att ha en man i närheten som är duktig på just detta, så jag går kursen. Mycket att lära.

Hem och äta och så till nästa möte med Portalen. Information, ideer, bra samtal om bygdens egen webbtidning ”Vittsjö Bjärnum.nu” (www.vittsjobjarnum.nu.) - Planering. Faktiskt någon stunds vila inför nästa möte.

 

VITTSJÖ. Räddningsvärnet i Vittsjö utförde under förra året 30 insatser inom verksamhetsområdet. Insatserna var bland annat vid trafikolyckor, skogs- och bilbränder. Vid årsmötet omvaldes Martin Andersen till ordförande och i styrelsen omvaldes även Robert Lindskog. Kvarvarande i styrelsen är Mikael Jönsson.

Filip Johannesson tackas av Martin Andersen för sina insatser.

Årsmötet hölls i värnets samlingsrum där ordföranden riktade särskilt tack till avgående räddningsman Filip Johannesson som lämnar sitt uppdrag efter sju års tjänst. Efter hans avgång består räddningsstyrkan nu av åtta personer.
Räddningsvärnet har under förra verksamhetsåret haft flera övningar för att möta kommande uppgifter som kan vara väldigt varierade. Dessutom har värnet deltagit vid flera större samlingar samt utfört utåtriktad verksamhet genom information om brandskydd och undvikande av olycksfall i hemmen.