Sagoresa till Färöarna forts

Lördag: Efter en god frukost med varmt bröd och får-pålägg av olika sorter var det dags att promenera.
Nära en sluttning som stupade ut i havet kom vi efter 40 minuter fram till ”Mogens” och bussen, sen nådde vi Klagsvik, där vi bytte till en mindre buss som klarade de små tunnlarna! Över en bro nådde vi ”Vidareioi”. Här väckte vi upp en präst som med peruken lätt på sned visade oss kyrkan och kyrksilvret. 

Prästen.

Hon talade gärna om nån amerikansk turist som bjudit 50 miljoner för silvret där. Vi körde tillbaka till Klagsvik för bussbyte, nådde Hotell Klagsvik och fick våra rum.

VITTSJÖ. Under en helt vanlig torsdag så här i mitten av januari hade vi på Linden besök av Marianne Dacke och Sylvi Ygesand som när dom är ute och visar sina alster går under namnet systrarna Karlsson.

Karlsson var deras flickefternamn och när dom så skulle ut och börja visa och sälja sina alster så blev Systrarna Karlsson det självklara namnvalet.

Systrarna bor i vars en ände av Osby, träffas ofta men har daglig kontakt på telefon.

Det hela började 2001 – vad skulle dom göra med alla torkade trattkantareller som blivit över sedan släkt och vänner fått ta del av skörden. Så det börjades i liten skala med att sälja dessa torkade kantareller.

Efterhand har det utökats med saft, sylt, bakverk och utöver detta tillverkar dom förkläden, tygkassar, vetekuddar, disktrasor som stickas i lin, ringblomssalva, ringblomscerat.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Motorförarnas Helnykterhets Förbund (MHF) bildades i Önnestad 1926. 24 år senare blev Alf Andersson, Mala medlem i MHF samtidigt som han fick lagstadgat tillstånd att framföra motorcykel. Nu har han varit medlem i MHF i 70 år och fick utmärkelsen då MHF lokalavdelning höll sitt årsmöte i EFS stugan, Vittsjö.

Alf Andersson t v samt Bertil Roskvist t h och Magnus Abrahamsson.

Under förra året har lokalavdelningen haft regelbunden verksamhet, lokalt och regionalt. Medlemsantalet har hållit sig ganska konstant men dock med + 1 medlem till 34 medlemmar. Samlingarna lokalt var varit förlagda till Bjärnum medan de regionala har varit förlagda till andra större orter med bland annat ”Uppvaknandet”. En information om alkoholens långsiktiga påverkan i kroppen.

VITTSJÖ. Visst är det märkligt, säger en vän jag träffar utanför Vittsjöhallen. Kommunen sparar pengar bland annat genom att begränsa service på flera sätt. Samtidigt har gatubelysningen i Vittsjö nu stått tänd 24 timmar om dygnet enligt uppgift i flera månader. Naturligtvis finns en elräkning som skall betalas via skattepengar.

Många i orten har naturligtvis med rätta reagerat. Hemma i bostaden släcker man av ekonomi- och miljöskäl belysning som inte är nödvändig.


Samtidigt som gatlyktorna lyser dygnet runt, o lär så gjort i flera månader, läggs av besparingsskäl ortens servicekontor ner. 

VITTSJÖ. Nu kan flanörer åter ta sig över Prästabäckens utlopp i Vittsjön. För drygt tio år sen snickrade Lions fram en gångbro över bäcken. Försköningsfonden bidrog med det ekonomiska. För en tid sen var det en vilsekommen bilist som skadade bron med sitt fordon.

Under den nya gångbron rinner Prästabäckens småvågiga mossvatten ut i Vittsjön.

Prästabäckens vattendjup är inte särdeles djupt men tillräckligt att vålla olycka. Under lång tid har det inte funnits någon avskärmning från kvarnhjulens rastplats till bäcken. Sen hände det i rask takt. På förmiddagen i onsdags kom en kranbil med den färdiga bron på flaket. Snart fanns bron på sin plats intill den gamla bron för allt tyngre och tätare trafik på väg 117.

VITTSJÖ, EMMALJUNGA, VERUM, BJÄRNUM, FARSTORP. Kommunens lokala service i form av ”VITTSJÖ-BLADET” eller dess motsvarighet på andra orter är nu helt nerlagt.

Kommunen har som ett led i besparingar sett sig tvingad att framöver inte stödja denna form av utskick på någon ort. Detta beslut togs samtidigt som beslut togs att avveckla nuvarande form av Servicekontor.

Som du säkert vet övergår fler o fler till digital information inte minst av kostnadsskäl. Därför slår vi nu ett slag för vår lokala Kalender.

VERUM. Cornetten och baronen Axel Ulrich Wrangel von Brehmer – 7 år gammal – från Skeinge gård omkom den 10 augusti 1783. Denne ädling blev vid fem års ålder av Kongl Majt utnämnd till kornett vid Lif-Dragon-Regementet (i maj 1781). Hans äldre bror Voldemar Vilhelm Wrangel von Brehmer (1774-1829), som hade blivit fänrik vid sju års ålder, avancerade till överstelöjtnant i Kronobergs regemente och utnämndes till hovmarskalk 1815. Noteringen i begravningsboken om Axel Ulrich Wrangel von Brehmers död lyder:

Den 16. Aug: Begrofs uti Werums Kyrka och nedsattes i Herrskapsgrafwen Högwälborne Herr Baronens, Öfwerste Lieutenantens och Riddarens Wrangel von Brehmers unga Son Cornetten Högwälborne Herr Baron Axel Ulrich Wrangel von Brehmer, som den 10. Augusti Kl: litet öfwer 2 straxt efter middagsmåltiden, då han af barnslighet i förmaket fattade med händerna i en lös Camin sten öfwer 8 punds wigt, och slog fötterna up i spisen, hwilket han ofta tilförene ja äfwen samma dag utan skada gjordt, drog stenen uppå sig, så at han med den samma föll genast på golfwet, på ryggen, hwilken sten genast krossade hans skiöna ansickte, så at bloden och hjernan flöt ut; Han dog genast utan at gifwa något skrik el: minsta teckn til lif ifrå sig, sedan han lefwat i denna tåredalen

VITTSJÖ. I söndags mitt på dagen träffade vi på tre killar i 12-årsåldern, två med cykel och den tredje åkandes bakpå, på badplatsen vid Pickelsjön. De eldade upp papper som de sedan slängde omkring sig.

På gräsmattan låg drivor av papper, tändstickor och tändsticksaskar. En papperskorg finns alldeles intill.

Vi sa till dem att sluta upp och plocka upp efter sig, men det är oklart om de förstod svenska tillräckligt bra för att ta till sig budskapet. Hur som helst så fortsatte de med sin lek med eld. Man vågar knappt tänka på följderna om detta hade hänt i sommar när det är torrt i markerna.

Händelser

 

Bjärnums skytteförening
18 feb 2020
19:00 -
Bjärnum SPF. Prova BILJARD
20 feb 2020
10:00 -
PRO Bjärnum årsmöte
20 feb 2020
14:00 -
PRO Vittsjö möte
21 feb 2020
14:00 -
Teaterföreningen 50 år
22 feb 2020
16:00 - 21:30
Familjeföreställning
23 feb 2020
15:30 -
Växjö DFF - Vittsjö GIK
23 feb 2020
17:00 -
Röda Korset
24 feb 2020
18:00 -
Emmaljunga byalag årsmöte
24 feb 2020
18:30 -
Musikquiz Linden
27 feb 2020
13:00 -