Gluttsnäppa (Tringa nebularia) är en utpräglad långflyttande vadare som häckar i norra palearktis på myrar i skogslandskap.

Gluttsnäppan är en långbent, långvingad, långhalsad och smäcker fågel med en lång och grov svagt uppåtkrökt näbb. Den är 30–34 cm lång och har ett vingspann på 55–62 cm.

I Sverige häckar den i skogslandskap från en linje mellersta Värmland till nordvästra Gästrikland och norrut. Under flyttningen ses den även längre söderut vid flacka kuster och slättsjöar.

När den flyger ser man en lång, bred vit kil på ryggen som sträcker sig ända ner på stjärten i stark kontrast till de gråsvarta vingöversidorna.

Vanligtvis häckar de väl utspritt och paren upprätthåller revir. Boet är en grund uppskrapning direkt på marken ofta placerat på torr mark, i en glänta eller i gles skog, gärna i närheten av en trädstam, ett liggande träd, klippblock, staket eller dylika uppstickande objekt.

Gluttsnäppan födosöker både dagtid och på natten. Den är till största delen köttätare och söker energiskt sin föda på grunt vatten. Huvudfödan består av allehanda smådjur, till exempel insekter och dess larver, småfisk och kräftdjur. Äldsta kända individen blev 11 år och 11 månader.

Gluttsnäppan är fotograferad på Trönninge ängar i Halland.

Fler bilder på min hemsida vigg5.se