Lövgrodan (Hyla arborea) är den enda företrädaren för familjen (Hylidae) i Nordeuropa. I Sverige finns den endast i södra Skåne, och där endast sällsynt.

Den dog ut i östra Skåne på 1940-talet. I Sydskåne har den gått framåt på senare år och togs 2005 bort från svenska rödlistan. I dag beräknas populationen i Skåne vara omkring 30 000 par
Den är gräsgrön på ovansidan, med ett svart, ofta gulkantat streck på sidorna, på undersidan vitaktig. Hannen har brun strupe som kan blåsas upp till en stor boll. Kroppslängden kan uppgå till 5 cm.

Lövgrodor lever i träd och buskar. Äldre lövgrodor kan ofta klättra högt upp i lövverket, medan de yngre håller sig nära marken. Den hoppar med stor skicklighet från blad till blad och fångar insekter (även larver). Den undviker alltför tät och mörk skog.
Leken och yngelutvecklingen sker i stillastående vatten som sjöar, dammar och sankmarker, ibland även i mindre vattensamlingar som diken och pölar. Under parningstiden som i Danmark och Skåne infaller under april till juni, kväker hannarna flitigt, särskilt nattetid.
Lövgrodan blir könsmogen vid omkring 3 års ålder, och kan normalt bli upp till 9 år gammal. I fångenskap har som mest 22 år uppnåtts.

межкомнатные двери
поиск лекарств киев
pro-service.com.ua
лечение женского алкоголизма
profshina.kiev.ua/