Alfågel är nordens minsta dykand. Den kan ha en längd på cirka 40 cm utan hanens stjärtfjädrar.

Fågeln på bilden är ”fångad i Båstad”. Den har även fotograferats vid Landön, norr om Åhus.

Precis när islossningen har börjat vid kusten ljuder ett av de mest stämningsfulla läten från havet. Alfåglarna sjunger melodiskt vackert a-au-e-lit. Ju längre mot våren det lackar, desto mer lekjagar de varandra i små flockar. I flykten flyger de ibland i tåg, där de vickar regelbundet, något baktungt, tätt över vattenytan och med långa svepande glid på kupande vingar.

Smådjur, musslor och kräftdjur under vintern och främst mygglarver på häckningsplatsen under sommaren. Häckar i fisktomma sjöar i högfjällsmiljö. Alfågel heter på latin Clangula Hyemalis.

expresslock.com.ua/
интернет аптека
системы автоматического полива
лечение игромании киев
зубочистка