Gulsparv (Emberiza citrinella) är en stor och långstjärtad sparv inom familjen fältsparvar En Gulsparv gästade vår fågelmatare här i Vittsjö. Gulsparven var vanlig i Sverige på 1800-talet men på 1960-talet minskade arten kraftigt i södra och mellersta delarna av landet, som en följd av brukat av kemiska bekämpningsmedel. I vissa områden i södra Sverige försvann upp till 95% av beståndet. 1966, förbjöds bekämpningsmedlet metylkvicksilver inom jordbruket, vilket gjorde att fågeln återhämtade sig.

Häckningen startar ofta i början av maj, men i de södra delarna av utbredningsområdet redan i april. Boet byggs av honan, är skålformigt och placeras på eller nära marken, vanligtvis dolt i tuvor, mot en liten vall eller lågt i en buske.

Gulsparven lägger vanligtvis tre till fem ägg per kull, men kullar på två och sex ägg har också observerats. Äggen är vitaktiga och vanligtvis mönstrade med ett nätverk av fina mörka linjer. Rovfåglar som jagar gulsparv är bland andra sparvhök och duvhök Eftersom den är en markhäckande fågel är äggen och ungarna sårbara för jakt från små däggdjur som råttdjur och andra gnagare

Gulsparven är Närkes landskapsfågel

Fler bilder på min hemsida vigg5.se