Blåsippa (Hepatica nobilis (L.)Scherb är en ört. Var som vanligt på min fotorunda, nu när det har varit så milt så många vårblommor kommer att blomma. Den blomma jag tänker på är blåsippan den upptäckte jag redan 2-2-2020 men den var så liten men i dag har den växt till sig och blomma nu den 13-2-2020

Lite mer om blåsippan, blåsippa blommar april maj, före de flesta andra vårblommor. Redan under snösmältningen kan den börja öppna sina varmt mörkblå kalkar. Rötterna kan fortleva i flera hundra år. Blåsippan är fridlyst i hela Sverige och får inte plockas kommersiellt för försäljning, den får inte heller grävas upp. Man får inte plocka blåsippor alls i Hallands, Skåne, Stockholms, Västerbottens och delar av Västra Götalands län. Man får inte heller på något annat sätt skada växten.

Blåsippa växer på torr skogsmark, mest i lövskogar, igenvuxna lövängar och i granblandskogar. Inom folkmedicinen har blåsippan haft utvärtes användning för att påskynda sårläkning. Detta användningsområde är numera dock huvudsakligen av kulturhistoriskt intresse. Inom skolmedicinen anges blåsippa som något giftig. Intag kan ge sveda i mun och svalg och "ont i magen Den gynnas av kalkhaltig mark.

Blåsippan är fotograferad i Vittsjö inte i trädgård. Se fler bilder på min hemsida vigg5.se