Nilgås (Alopochen aegyptiaca) är en afrikansk andfågel och enda nu levande arten inom släktet Alopochen. Den vuxna nilgåsen är omisskännlig med sin kraftfulla och brokiga teckning. Könen är lika men hanen är vanligtvis något större än honan.

Arten mäter 63–73 centimeter och har ett vingspann på 134–154 centimeter. Den är något större än gravanden med brunröd ovansida, beigegrå undersida och en brunröd, mörk fläck på buken. Huvudet är ljust med en brun ögonmask. Det förekommer ganska stora individuella skillnader i tonen på fjäderdräkten och vissa är gråare och andra mera varmt bruna.

Båda könen är mycket territoriella under häckningssäsongen gentemot artfränder och fortsätter inte sällan att jaga dem även i luften. De livnär sig på frön, blad, gräs och rötter. Ibland äter de även gräshoppor, maskar och andra mindre ryggradslösa djur.

De häckar på marken i ett plattformsliknande bo. De lägger i genomsnitt 8-9 ägg men kullar med 6-12 förekommer. Äggen ruvas av båda föräldrarna i 28–30 dagar och båda föräldrarna tar hand om ungarna i 70–75 dagar innan de är flygfärdiga.

Nilgåsen kategoriseras som en invasiv art inom EU. Den är aggressiv och tenderar att köra iväg andra andfåglar från häckningsplatserna. Utöver det kan den hybridisera med andra arter. Baserat på detta har exempelvis Svenska Naturvårdsverket tagit beslut om att de nilgäss som observeras i Sverige ska avlivas. Nilgåsen är fotograferad i Trönninge ängar Halland.

Se fler bilder på min hemsida vigg5.se