Gulsippa (Anemone ranunculoides) är en flerårig ört i familjen ranunkelväxter som blommar med gula blommor i april och maj.

Gulsippan växer tämligen allmänt i Skåne och Gotland. Gulsippan är fridlyst i Blekinge, Jämtlands och Västernorrlands län. 

Gulsippan är en flerårig 10–25 cm hög ört med en lång krypande jordstam, som kan bilda stora bestånd där den trivs i lundar och lövängar. Blomstjälken bär tre flikiga kort skaftade svepeblad. Gulsippan blommar i april och maj, med två till tre blommor på varje stjälk. Blommorna är gula, 2 cm breda med 5 kalkblad. Efter blomningen bildas en frukt.

Gulsippan är mycket lik vitsippan när den inte blommar. Gulsippan har dock gula blommor och två blommor på per stjälk istället för vitsippans ensamma blomma. Vitsippan och gulsippan kan korsa sig och hybriden får blekt gula blommor och kallas svavelsippa.

Gulsippan är fotograferad i Vittsjö.

Fler bilder på min hemsida vigg5.se