Red anm. På grund av tekniskt fel kom inte Gert Svenssons fantastiska bilder på Svartsnäppan med i gårdagens repotrtage, vi beklagar detta och publicerar därför samma artikel med bilder på nytt.

TRÖNNINGE ÄNGAR, HALLAND. Svartsnäppa (Tringa erythropus) är en vadarfågel som tillhör familjen snäpper. 

Svartsnäppan är cirka 30 centimeter lång och har ett vingspann på cirka 65 centimeter. Den är svart i häckningsdräkt och ljusgrå på vintern. Den har röda ben och näbb och en vit kil på ryggen som syns när den flyger.

Ungfåglar är gråbruna med vita fläckar ovan och har blek och mycket fint bandad undersida.

¨

I Sverige häckar svartsnäppan främst i inre Norrland i barrskog i närheten av myrar. I övriga landet syns den under flyttningen. Honorna börjar flytta i juni, följda av hanarna i juli och ungfåglarna i augusti- september.¨

Honor är ofta polygama. Boet är en grund urgröpning i marken på öppen fuktig taiga. Honan lägger tre till fyra ägg.

Liksom de flesta vadarfåglar livnär den sig av små ryggradslösa djur, mer specifikt vattenlevande insekter och deras larver, små kräftdjur, mollusker, havsborstmaskar samt småfisk och amfibier upp till 6–7 centimeter långa. Den födosöker både på dagen och natten.

Bilderna är fotograferade på Trönninge ängar i Halland.

Se fler bilder på min hemsida vigg5.se