VITTSJÖ. Nässelfjäril (Aglais urticae) är en färgstark dagfjäril som förekommer över stora delar av Palearktis.

Både fram- och bakvingarna har längs ytterkanten ett svart band som innesluter halvmånformiga blå fläckar. Vingarnas undersida har, som hos många övervintrande arter, en lövliknande kamouflageteckning, för att fjärilen lättare skall undgå att bli upptäckt när den vilar med slutna vingar. Vingbredden är 40–52 mm.

Övervintrade nässelfjärilar kan i Sverige ses på vingarna redan tidigt i mars och är ett klassiskt vårtecken. Huruvida fjärilen regelmässigt uppträder med mer än en generation i Sverige är oklart.

Flygtiden sträcker sig i Sverige från mars till september men enstaka fynd har gjorts även tidigare och senare på året, under varma dagar. Nässelfjäril har mellan en och tre generationer per år i olika delar av utbredningsområdet. Arten övervintrar som adult ofta i människoskapade utrymmen som uthus och jordkällare.

Nässelfjärilen är ofarlig för människan. Precis som med andra fjärilar ska man inte röra dessa då vingarna kan förstöras av vår berörning.

Nässelfjärilen är fotograferad i Vittsjö.

Fler bilder på min hemsida vigg5.se