• Vid 1948 års början var folkmängden 2 764, en minskning med 48. Detta enligt uppgift från Pastorsämbetet.

• Anbud på mjölkskjutsar infordras från mejeriet. På grund av vägförhållanden kan endast hästskjuts åberopas på Hässlebergalinjen.

• Helårs prenumeration på Norra Skåne kostade nu 20 kronor med utgivning tre dagar per vecka.

• Från och med nästa läsår skall 7:e klassens elever från byskolorna centraliseras till Vittsjö folkskola. Utrymmet i skolan var minimalt. Därför hyrdes missionshuset till skolsal.

• 30 ungdomar från GIK deltog i slädparti via Holmarna- Lehult och Västanskogen. En vecka senare arrangerade JUF och NTO kortare slädtur.

• JUF köpte egen gård i Holmarna. Avsikten var att ungdomarna skulle få kunskap om skogsplantering på de 40 tunnland skog.

• Föreläsningsföreningens verksamhet återupptogs.

• Konsul Sven Wennert, Malmö planerade omfattande odling av allehanda frukter i Gundrastorp. De uppfördes det så kallade körsbärshuset!

• Lunds stifts prästers- och diakoniförbund köpte Björstorpsgården för 140 000 kronor. Namnet på anläggningen kommer att bli Alkoholisthemmet, Björstorp.

• Under påskhelgen kom det 600 turister med tåg till orten. Gästerna inkvarterades på pensionaten samt andra tillfälliga boende.

• Flygplanets motor stannade och turligt fanns en lämplig åker för nödlandning söder om tätorten. Piloten klarade sig utan skador liksom planet som monterades ner.

• Brandkåren fick en ny modern brandbil.

• Sven-Åke Ekeberg övertog rak- och frisersalongen efter Anders Nordström.

• Samtliga 6 butiker i Emmaljunga meddelade att butikerna stänger på lördagar klockan 16 (precis).

• Georg Mårtensson valdes till ordförande i kommunalfullmäktige efter avlidne Karl Andreasson, Emmaljunga.

• Landstingsman Karl Andréasson, Emmaljunga.

• Ransoneringskalender fanns även under juli månad. Strängt taget alla varor för livets uppehälle var ransonerade.

• Ekebergs damfrisering öppnade med Ingeborg Ahlstedt. Telefonledningen till frisersalongen var inte färdig varför kunder uppmanades att beställa tid vid besök.

• Kurs ordnades i Snärshult med instruktion hur tornsilo av trä skulle byggas

• Sven Troedsson övertog Hugo Perssons rörledningsinstallation.

• Den om- och tillbyggda kyrkorgeln invigdes.

• En kort annons kunde säga allt eller ingenting.

• Kommunen begärde köpa 6,596 hektar på ”Höjevång” utmed Pickelsjön för framtida bebyggelse.

• Detta år meddelades att kommunen var skuldfri och hade dessutom pengar på banken!

• Nordisk folkhögskoleungdom skulle ha sitt säte vid Oretorpssjön. Grovplaneringen hade börjat.

• Vid 1948 års slut var befolkningen 2 775, en ökning med tio boende.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.