VERUM. Höstterminen 1921 anställdes i Verums skola två unga nygifta lärare som utexaminerats från Lunds lärarseminarium. De hade vigts i Brågarps församling den 4 januari 1920 och då var Ruth Hasselgren redan anställd som ordinarie lärarinna i Hörlinge mindre folkskola. Hennes make Hilding Nilsson var vikarierande lärare vid Alnarps folkskola, men hösten 1921 fick bägge makarna Hilding och Ruth anställning i Verums folkskola, Ruth som småskollärare och Hilding som folkskollärare. Ruths far Edvard Hasselgren var folkskollärare i Brågarp vid Malmö.

Förlovningsporträttet av Ruth Hasselgren och Hilding Nilsson från juni 1919 togs av den legendariske fotografen Per Bagge i Lund. 

Makarna tjänstgjorde därefter i Verum under hela 1920-talet och de fick sönerna Håkan 1922 och Bertil 1925. Hilding Nilsson avled 1933 blott 34 år gammal i akut bukspottskörtelinflammation. Eftersom maken avled i Verums socken och bägge sönerna föddes där har Verums församling fått en särskild plats i Ruths liv trots att hon tillbringade sina återstående 60 levnadsår på annat håll. Hon har fått sin gravplats tillsammans med Hilding Nilsson vid Verums kyrkas långskepp. Där vilar också konstnären Carl Fredrik ”Figge” Holmgren, som var sambo med Ruth Hasselgren-Nilsson från sin skilsmässa 1954 och fram till sin död 1969. Figge var då han avled i Helsingborg 94 år gammal.

Skollärare Hilding Nilsson (1898-1933) Gravplatsen för Hilding Nilsson, Ruth Hasselgren-Nilsson och Figge Holmgren

Änkan Ruth Hasselgren-Nilsson fortsatte sin tjänst i Verum församling till sommaren 1937 och hösten detta år flyttade hon in i Villa Siesta i Älmhult. Hon blev –vilket konstnärinnan Maj Britt Pehrsson har berättat - mycket uppskattad för sin frimodiga attityd och konstnärliga läggning.

Maj Britt skriver på sin blogg under rubriken ”Starten på min konstnärsbana”: Ruth kom som en frisk fläkt till lilla Älmhult - elegant klädd i skräddasydda kläder, rak hållning, modern frisyr som på den tiden kallades SKURGUMSFRISYREN, svajiga skotskrutiga kjolar, brett lackskärp runt midjan, rött nagellack samt guldtand. Ruth var en stor pedagog till exempel lärde hon oss barn att dansa i första klass. Vi fick flytta undan bänkarna och ställa utefter väggarna och sedan instruerade hon pojkarna att artigt bjuda upp oss flickor till dans. Hon hade i sina ägor en gammal grammofon, som man vevade upp, på vilken hon spelade gamla skivor typ “Rönnerdahl han dansar”. När hon tyckte att vi hade övat tillräckligt, så bjöd hon in sina lärarkolleger för att titta på vad vi kunde. Då en i publiken opponerade sig och försiktigt undrade om det inte var bättre att vi i stället för dans fick lära oss lite ABC kom svaret snabbt - “dansen är utan tvekan välgörande även för ABC”. Vi ägnade oss åt dans lite då och då ända tills vi började mellanstadiet och fick dels byta skola dels lärare. Vi har mycket att tacka Ruth för när vi, som tonåringar sedan skulle ut och dansa på riktigt, då kunde vi dansa och alla pojkarna vågade bjuda upp oss flickor till dans. Det blev en naturlig sak varför ingen behövde ägna sig åt droger och dylikt. Vi hade jättekul.

Vidare skriver Maj Britt Pehrsson på sin blogg:
Ruth var mycket konstintresserad och hade många konstnärer i sitt umgänge, som kom och målade av oss barn i klassen. Vi hade besök av konstnärerna Lars Norrman, Sigfrid Bengtsson från Lund, Ernst Norlind samt Figge Holmgren. En och en kunde de komma och måla av oss barn i klassen och detta var alltid lika spännande och roligt. De kunde ställa upp sina stafflier och stå tysta i ett hörn medan vi ägnade oss åt att skriva och räkna. Som sjuåring begrep man inte att dessa herrar var fästmän till vår fröken - det har man förstått senare i livet.

Under sin tid som lärare i Verums folkskola figurerar denna frimodiga lärarpersonlighet på åtskilliga s.k. skolkort. Hennes barn fick ibland sitta med när fotografen kom till skolan för att porträttera eleverna. Makarnas äldsta son Håkan Nilsson, som i vuxen ålder tog sig familjenamnet Hamgård, blev liksom föräldrarna lärare. Han tjänstgjorde under många år i Skromberga.

Håkan på klassfoto ca 1925 Håkan Hamgård (1922-2004) Ruth Hasselgren-Nilsson (1898-1988)

Om Figge Holmgren sägs på Wikipedia: Carl Fredrik "Figge" Holmgren, född 1875, död 1969, var en svensk målare och grafiker verksam i Lund. Holmgren studerade i Malmö, Köpenhamn och Paris och utförde främst porträtt, stilleben samt landskap på ett naturalistiskt sätt. Han arbetade även gärna med pastell och har ofta kallats kolorist. Han är representerad på Moderna museet, Malmö museum, Lunds universitet och Tomelilla museum.

Markvägen. Pastell signerad Figge H. 43. (Ägs av Mats P.) Figge Holmgren (1875-1969)