VERUM. Boken om häradsbankens historia, som utkom 1941, skrevs av den i Ballingslöv födde professorn Martin P:n Nilsson (1874-1967). I förordet skriver han: Jag har gärna mottagit det uppdrag, som Styrelsens förtroende lagt i mina händer, att skriva Västra Göinge härads sparbanks historia under de hundra år den existerat, ehuru mitt arbete hittills rört sig på helt andra områden. Men jag har alltid under mina historiska studier insett vikten av ekonomisk historia och varit djupt intresserad av lokalhistoria, i synnerhet den bygds historia, i vilken jag är född och vuxit upp och där jag sedermera alltid tillbragt mina somrar. 

Västra Göinge härads sparbank 1841-1977

Häradsbankens äldsta historia i korta drag: Banken stiftades 1841 som den andra sparbanken i Kristianstads län. Den första i länet var Sparbanken i Kristianstad. De första åren var banken inhyst i gästgivaregården i Röinge där tingshus för häradet då låg. Sedan järnvägen kommit till Hässleholm flyttades verksamheten till det nya tingshuset där. År 1928 fick banken ett eget hus vid Stortorget i Hässleholm.

Lars Andersson i Mölleröd T. G. Olofsson i Verum

Bland bankens 34 stiftare finner man åboen Lars Andersson (1813-1903) från Mölleröd i Verums socken. Två personer från Verums socken var år 1941 huvudmän i banken. En av dem var Hjalmar Paulsson (1901-1977) i Mölleröd - stiftaren Lars Anderssons barnbarn - och den andre var Sjunne Jönsson (1892-1961) i Maglaröd. Handlanden T. G. Olofsson (1871-1937) i Verum var huvudman 1932-1937.

Hjalmar Paulsson från Mölleröd, som var dotterson till en av bankens stiftare, kom långt senare att vara djupt engagerad i häradsbankens verksamhet. Han var sparbankens ordförande åren 1961-1971 och dessutom ordförande i nordöstra kretsen av skånska sparbanksföreningen.

I minnesteckningen över Hjalmar Paulsson i Svenska Dagbladet den 12 september 1977 står bl. a.: Efter realexamen och handelsgymnasium var han anställd vid bank i Malmö och var korrespondent hos en exportfirma i Hamburg, varefter han ägnade sig åt gården i Mölleröd. Han var den förste ordföranden i Vittsjö storkommun 1951 och hade kvar det uppdraget till 1972.

Häradsbanken går samman med andra banker 1977

År 1977 slogs Västra Göinge sparbank ihop med Hässleholms sparbank, Hästveda sparbank, Hörja sparbank, Loshults sparbank, Osby sockens sparbank, Sösdala sparbank, Verums sockens sparbank och Örkeneds sparbank för att bilda Sparbanken Göinge. Denna sparbank gick 1984 upp i Sparbanken Skåne, som senare skulle bli en del av Sparbanken Sverige (1992) och Föreningssparbanken (1997). Den 1 januari 2008 såldes Swedbank Hässleholm/Osby till Kristianstads Sparbank som senare samma år bytte namn till Sparbanken 1826. Sedan maj 2014 är denna bank en del av den nya Sparbanken Skåne.

Intresset att vara med i sparbanksrörelsen fortsatte in i den fjärde generationen från stiftaren Lars Andersson i Mölleröd. Dennes barnbarns barn Anders Paulsson (1940-2019) var i många år styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Skåne som fördelade medel till goda ändamål för bygdens folk.

Han ses här 2007 tillsammans med Håcan Nilsson till vänster och i mitten Agne Nilsson från Hästveda Brottarklubb. Norra Skånes minnesteckning över Anders den 15 januari 2020 hade rubriken: Eldsjäl som älskade hembygden.