VITTSJÖ. Björstorp skola, öster om Emmaljunga byggdes redan i början av 1870-talet sedan riksdagsmannen Nils Håkansson upplåtit mark för uppförande av ett skolhus. Undervisningen upphörde 1965 och 1973 förvärvades fastigheten av Vittsjö hemvärnsområde. I dag ägs fastigheten av Björstorp skolas Fastighetsförening, en samling av bygdens intressenter.

Björstorp skola är en tillgång för bygden.

 

 

 

 

De gamla nerlagda skolhusen i Vittsjö församling har i de allra flesta fallen övertagits av olika föreningar i bygden som förtjänstfullt sköter och vårdar de gamla skolorna som blivit föreningslokaler till nytta och gagn för lansbygden.
Vittsjö gamla kommun hade fram till år 1906 endast två lärare vid de ambulerande skolplatserna. En lärare alternerade sin undervisning mellan Vittsjö och Hårsjö och den andre läraren alternerade mellan Björstorp och Lönsholma. Dessutom fanns ambulerande skolverksamhet i flera andra byar i församlingen, bland annat i Skinnaretorp och Hultatorp.

År 1907 anställdes fyra folkskollärare och fyra småskollärarinnor som under två år hade ambulerande skolundervisning på sex olika platser.


Den förste läraren i Björstorp skola var den legendariskt ”SkolmästarChristen” Andersson som var född strax intill skolan men han var också tidigare lärare vid ambulerande skolor. Björstorp skola hade givetvis även en lärarbostad men denna ombyggdes till gymnastiklokal 1953. Den siste läraren i Björstorp skola var Arnold Fahlén som flyttade till en nybyggd villa då hans lärarbostad omvandlades till gymnastiklokal. Fahlén var lärare fram till 1965. Samma år upphörde skolverksamheten i Björstorp som blev den sista verksamma byskolan i församlingen.

Skolhuset stod sedan öde fram till 1973 då hemvärnsområdet hade sina samlingar i den gamla skolan. Numera ägs skolan av bygdens intresserade under namnet Björstorp skolas Fastighetsförening som är en ideell förening som sköter och förvaltar skolan med omgivning. Där hålls olika samlingar som kalas, släktträff och föreningssammankomster. Varje år kommer de drabbade ungdomarna från olyckan i Tjernobyl för ett par timmars underhållning med sång och musik. Då insamlas också ett välbehövligt ekonomiskt tillskott till de drabbade familjerna.

Har du tänkt göra ett besök till Björstorp gamla skola så kör i Emmaljunga mot Visseltofta. Efter drygt två kilometer tar du till höger mot Vittsjö. Efter c:a 700 meter finns en väg till vänster över åkern till skolan.