VITTSJÖ. Det hände några saker även för 90 år sen! Fortsättning följer vart femte år framåt. 

• Folkmängden i församlingen var vid 1927 års början 2 481 personer.

• Bjärnum musikkår spelade upp till dans i Emmaljunga Folkets hus.

• Förmalning av säd vid Hårsjö kvarn kostade 1 öre per kilo. Dessutom uppköptes sågstockar till gällande dagspris.

• ”Bildsköne Bengtsson” häktades i Ängelholm. Även där nekade han till anklagelser om stöld och inbrott. Han transporterades till Askersund för ytterligare förhör. Han nekade till allt tills han blivit överbevisad! Ett par månader senare erkände den bildsköne alla de 33 brott han åtalades för. Han dömdes senare för fjärde fängelseresan till straffarbete i 5 år och 2 månader. Bildsköne Bengtsson var född i Vittsjö samt uppvuxen i Hinneryd. Han hade södra Sverige som sitt ”arbetsfält”!

• Ungdomskretsen hade försenad fest för de äldre i församlingen. Komminister Fredlund höll i festen och kantor Elsa Andersson ledde körsången. De båda blev senare äkta par! Några veckor senare blev Fredlund vald till kyrkoherde i Jonstorp Farhult församlingar.• Till sjuksköterska i socknen antogs syster Frida Svensson från Ivetofta.

• Det kostade 30 kronor i böter för en bilist som avvikit från olycksplats. • Mejeriet fråntogs rätten till runmärkt smör. Anledningen ansågs vara utfodring av kor med dålig blast och rotfrukter. Ej runmärkt smör fick inte säljas utanför mejeriet.

• Bibelkursen i Missionshemmet startade 1926 och fortsatte 1927 samt sen fler år framåt. • Omnibussturerna Vittsjö- Hässleholm återupptogs med två turer i vardera riktning.

• Kommunalfullmäktige beslutade att höja skottavgifterna för skadedjur.

• I stället för fängelse dömdes en yngling till uppfostringsanstalt för sedlighetsbrott.

• Den svensktillverkade motorcykeln Eiber fanns till salu och i lager hos fabrikör Edfors.

• Tio kronors böter blev det för en lantbrukare som kört hästskjuts på höger sida av vägen. Lantbrukaren förklarade att han inte kände till vilken sida på vägen han skulle färdas på.

• Skjutsanstaltens verksamhet skall fortsätta beslutades.

• Vid järnvägsstationen såldes biljetter för direkt resa till Danmark. Även resgodspollettering kunde ske. Däremot var järnvägen i Danmark inte intresserade att sälja biljetter till Vittsjö.

• Elektriska Institutet hade öppet klockan 10- 14 och 15-17. Behandling skedde mot många åkommor samt borttagning av vårtor.

• Kyrkostämman godtog inte lärarinnan i Emmaljunga ansökan att bli förflyttad till Vittsjö. Skolrådet hade tidigare avslagit hennes begäran då hon var uppskattad på sin plats i Emmaljunga.

• Vägtrumman vid Rommentorp skulle bytas ut. Därför hänvisades trafikanter att färdas vägen via Hårsjö.

• Gränsmärket mellan Skåne och Småland flyttades från västra till östra sidan av vägen. • Åtta bilägare ställde färden till Kristenstorp. Där bjöds boende på en bilresa Markaryd- Strömsnäs där det blev eftermiddagsfika.

• Då kostade rökt sill 8 öre per styck och nästa vecka var priset 1:90 per tjog. En månad senare var priset 15 öre per styck.

• Varmbadhuset höll öppet onsdagar och lördagar. • Kyrkostämman beslutade att inköpa tvänne ljuskronor á högst 300 kronor.

• Allt slags glasarbete, stora som små utfördes av Olle Nockander medan H Zaunders sålde alla sorters tapeter i vackra mönster.

• För utvinnande av mer odlingsareal fanns intressenter att sänka Kraxasjöns nivå med 1,5 meter. Landvinningen ansågs vara obetydlig då utvunnen mark oftast av stenig.

• Emmaljunga kyrkliga arbetsförening bildades med syfte uppförande av församlingshem i Emmaljunga.

• Folkmängden vid 1917 års slut var 2 482 personer.