VITTSJÖ för 105 år sedan.

 • Vid 1913 års början fanns det i Vittsjö 156 prenumeranter på Norra Skåne.
 • Den femte vägföreningen som bildades hade sträckning från Hultatorp till Frösboholma. En längd på 4 km med 21 delägare.
 • Anton Perssons diverseaffär sålde det mesta från porslin till takpapp samt nya konserver.
 • En andelsförening bildades för distribution av elektrisk ström till samhället. Det dröjde dock närmare två år innan strömmen kom till Vittsjö.

Ledningsstolpe för elström från 1930 talet.

 • De lärlingar som fick anställning på snickarskolan kunde få ett bidrag med en krona per arbetsdag.
 • Auktionen skulle pågå i två dagar vid en konkursauktion i Stora Frösboholma.
 • Musikkåren spelade och underhöll vid hembygdsfesten på Skansen. Entré 35 öre för vuxna och 15 öre för barn. Behållningen skulle tillfalla sjuksköterskefonden. 500 besökare kom till festen.
 • Vid stortorgdagen var det livlig handel med kreatur. 43 nötkreatur samt två hästar sändes vidare söderut med godståg.
 • Interimsstyrelse bildades för att senare utse en sjukkassa för kommunen.
 • Anton Persson och D. J. Danielsson samt Jenny Larssons Eftr. annonserade att kläder, tyger samt bordslampor fanns att inhandla.
 • Vid en omfattande eldsvåda blev Vittsjögården helt nerbrunnen. Det mesta av djurbesättningen räddades undan den stora branden.
 • Hårsjö ungdomsförening höll års- och Gustaf Adolfsfest i skolan.
 • Bedragaren från Vittsjö hade klarat av två år och nio månaders fängelse i Malmö. Då han blev frisläppt önskade han komma till sin hemort. Han lyckades köpa en kostym på kredit och pantsatte sina kängor för att få pengar till tågbiljett. Han erkände alla brott då han häktades. Kostymen kunde inte säljaren få tillbaka då bedragaren inte hade något annat klädesplagg. Det blev ytterligare ett par års vistelse bakom murarna!
 • Befolkningens antal vid årets slut var 2 203 personer.