VITTSJÖ. Även för 100 år sen hände det en del i vår kulturort: 

• Den största och mest tragiska händelsen 1918 var det stora mossbranden i Emmaljunga. Fem lantbruksfastigheter blev lågornas rov då den omfattande elden hade en längd på en halv kilometer. Även soldater från regemente i Hässleholm deltog i arbetet med att begränsa eldens framfart. Beväpnad militär fanns på plats för att hindra plundring. (se denna sida den 22 maj 2013)

• Skissen visar brandens omfattning år 1918.

• Andra större händelser detta år: Då infördes motbok för inhandling av spritvaror.

• Motbok infördes detta år. Gamla bekantskaper upptogs och nya kom!
Jordbrukarnas UngdomsFörbund (JUF) bildades.

• Telefonstationen byggdes med Agnes Linhard som föreståndare.

• Emmaljunga möbelfabrik etablerades.

• Smides- och cykelverkstad uppfördes.

• Parkettfabriken startade upp.

• Frisinnade föreningen bildades med Carl Schalin som ordförande. Föreningen blev senare Folkpartiet och numera Liberalerna.

• Lifsmedelsnämnden annonserade att brödkort delades ut i församlingens skolor. Det var Första världskriget som gjorde sig påmint. Senare under sommaren blev det även ransoneringskort för inköp av socker.

• Under mars- april månader förekom många auktioner. Det var auktion på lösöre om avflyttning skett eller genom dödsfall. En och annan fastighet såldes även på auktion.

• Svenska Torfindustri AB annonserade efter förmän och maskinister till torfmossen i Emmaljunga. Dessutom behövdes torfarbeterskor.

• Hårsjö mosse sökte bränntorvsskärare.

• Severin Svensson öppnade grönsaksaffär i Eneroths hus vid Marknadsplatsen. Verksamheten ökade då han även började sälja trätjära.

• Gustaf B Nilsson sålde också trätjära samt slät och taggig stängseltråd.

• Skjutsstationen skulle inom en timme tillhandahålla en eller två hästar. Dessutom skulle det finnas enkelpar- och tvåparåkdon på plats. Slädar skulle finnas av enklare beskaffenhet. I genomsnitt de senaste åren var cirka 120 uppdrag per år.

• Allt som oftast annonserades att all jakt samt olovligt beträdande av marker var vid laga ansvar förbjudet.

• Lifsmedelsnämnden meddelade att ett mindre parti fodervaror kunde utdelas till hästar, hushållsgrisar och höns.

• J Nilsson annonserade att han för Vittsjö skrotaffär köpte alla sorters skrot som järn, ull, tagel med mera.

• Spanska sjukan började grassera på hösten. Därför meddelade Lifsmedelsnämnden att undvika samlingar, särskilt då mjölken skulle avhämtas. Några dödsfall rapporterades och en skola höll stängd på grund av smittorisk. På Verum kyrkogård jordfästes samtidigt fyra personer, varav tre från samma familj.

• Ordföranden i Lifsmedelsnämnden beviljades ett arvode på 250 kronor per månad medan hans biträde skulle erhålla 150 kronor varje månad.

• K m:t beslutade att högst åtta effektiva arbetstimmer fick tillämpas inom armé och marin. Lantarbetare hade längre arbetstid fram till 1950.

• Kommunalnämnden beslutade att anställa Ruth Nihlén som sjuksköterska.

• Kantor Tekla Jönsson fick sitt arvode höjt med 50 kronor för idogt arbete med kyrkosången.

• Befolkningens antal vid 1918 års slut var 2 387 personer.