VITTSJÖ. I ett auktionsrop ingick en almanacka från 1864. På den tiden fanns utrymme för lokala och personliga anteckningar som kunde vara av socialt intresse. Bibelförklaringar kulminerade vid årsskifte. En fläkt av historiens vingslag blev noterad den 1 februari. Då utbröt kriget emellan Tyskland och Danmark.

Almanach för Skottåret 1864 Januarius, Thors månad: 
Januari 6. Aftonbön i Hyngarp. 
Januari 9. Aftonbön hos En Svenssons, Hyngarp.

Det fungerade bra med aftonbön utan altarsten.

Februarius, Göje månad. 
Februari 1, Kriget börjas i dag mellan Tyskland och Danmark.

Sverige var inte indraget i detta krig. År 1940 var Sverige mer redo! 

Februari 13. Skarp storm med regn.

Martius, Wår månad. 
Mars 3. Skallgång denna dag, sköts 2 räf, 3 harar. 
Mars 5. Per Torkelsson, Furutorp, död denna dag. 
Mars 13. Per Torkelsson, Furutorp begrafning denna dag. 
Mars 16. Ola Jons Dotter, Hyngarp död denna dag. 
Mars 18.Riksdagsmannen Håkan Nilsson, Björstorp, död. 
Mars 20. En Ola Jons D, Hyngarp begrafning. 
Mars 28. Kristen Svensson, Lehult, död. 
Mars 30. Håkan Nilssons begrafningsdag.

Aprilis, Gräsmånad.
April 3. Christen Svens och hustrun Nilla begrafning.
April 5. Anders Andersson, Hökholma, slog ihjäl sig. Nils Månsson, Vännerberg, död denna dag.
April 10, Nils Måns begrafningsdag.
April 14. Anders Anderssons begrafningsdag.
April 15. Pigan Pernilla Lars begrafningsdag.
April 26 o 27. Auktion efter Håkan Nilsson, Björstorp 2-ne dagar.
April 30.Torp Nils Jönssons,Århult, död.

Majus. Blomster Månad.
Maj 3. Johanna Ljunggren, död denna dag.

Junius. Sommar-Månad.
Juni 6. Min bror Lasse död denna dag i en ålder av 76 år och 23 dagar.
Juni 12. Min broders begrafning denna dag.

Julius, Hö-månad.
Julius, Hö-månad.
Juli 16. Per Bengtsson, Hökholma, död, föll ner af sträget (2a våningen) och slog ihjäl sig.


Augustus-Skördemånad.

September, Höst-månad. (Bladet för sept. bortrivet)

Oktober – Slagt-månad.
Oktober 31. Christen Hansson, Hökholma, död.

November, Winter- månad
November 4. Anders Simonsson, Hagsjö, död.
November 12. Jöns Andersson, Hagsjö, död.
November 27. Nils Christensson, Ubbalt, Jon Petter död.

December – Jul – månad.
December 5. Jon Elisa Jons Dotter, Emmaljunga, död.
December 13. Elisa Lars Dotter, Emmaljunga, död.
December 25, Trued Truls son Pål, Gundrastorp, död.
December 27. Bibelförklaring hos Jöns Jonasson, Vesljunga.

Sådan broförbindelse fanns inte till Vesljunga.

December 28.Dito hos Erlan Christensson, Applehult.
December 30. Bibelförklaring hos Per Tufvesson, Björkefalla.
December 31. Måns Häss, Björkefalla, dotter död.
December 31. Kärsten Svensson, Lehult, död.

I förteckning över det stora antalet 1864 års marknader bemärkes, att Wittsjö Marknader den 20 mars respektive 21 oktober båda skall pågå längre än en dag.