VITTSJÖ. Folkmängden vid 1923 års början var 2 417 personer. En minskning med 15 under förra året.

• Gustaf B Nilsson, August Jönssons skoaffär, Öhléns skrädderi och Edit Nilssons manufaktur annonserade om sina tjänster till allmänheten 1923.

• Under 15 veckor i följd annonserade de en dag i veckan.

• Anton Anderssons gravplats på kyrkogården.

• Den 24 januari avled slaktarmästare Anton Andersson, Hälsingborg. Han hade fastighet i Stora Frösboholma och donerade stora summor till dåvarande Vittsjö kommun. Ett par stiftelser bildades att ta hand om donationen.

• Vittsjö spannmålsaffär annonserade flitigt att de utförde både siktning och triering.

• Röda korskretsen arbetade febrilt med insamlande av kontanta med för uppförande av en sjukstuga. Någon varaktig sådan blev det inte. Sommarsanatoriet ersattes med sjuksköterskehemmen. Men det etablerades både fysikaliska bad och varmbadhus.

• År 1923 startade August Olofsson snickerifabrik i Emmaljunga,

• Snärshult Missionsförening bildades och missionshus uppfördes

• Tandläkare Siri Lindstedt har praktik en dag den 2 mars klockan 10- 1,

• Inför elektrifieringen av sågverket i Hårsjö beslutades att före denna modernisering att flytta hela anläggning upp på backen.

• Ingeborg Svensson anställdes som sjukvikarie i mellanskolan 1923. Hon blev kvar som lärare under många år.

• Sjunne Svensson och K A J Eneroth beslutade att starta ett nytt sågverk vid Eneroths fastighet. Stockar emottages för sågning.

• Henry Persson i Emmaljunga annonserade att velocipeder och delar till dessa kunde fördelaktigast inhandlas hos honom.

• Spannmålsaffären erbjöd lantbrukare att inhandla konstgödning.

• Logen av IOGT Syskonlänken bildades med 24 medlemmar.

• Samtliga affärer i Emmaljunga och Vittsjö beslutade att stänga butikerna klockan 4 e.m. på midsommarafton. Dessa butiker beslutade senare att Jul-, Nyårs- och Trettondags aftnar stänga butikerna redan klockan 3 e.m.

• Bjärnums kvartettsångsällskap inbjöd till konsert i Vittsjö kyrka mot en entréavgift på 75 öre.

• Ett parti Hveteeftermjöl såldes av Zaunders Spannmålsaffär

• K m:t beslutade att från och med nästa år skulle det finnas två präster i Norra Åkarp och Vittsjö pastorat. Komministern i Vittsjö skall hållas under uppsikt av kyrkoherden i Bjärnum. Vidare skall komministern var kyrkoherden behjälplig i vissa ärenden.

• Ytterligare en donation kom Vittsjö tillhanda. Den fick senare beteckningen Theodor Stephens fond.

• Genom permutation har testamentet ändrats.

Theodor Stephens moders gravplats. Donatorn är begravd i Kina.

• Älgjägare i Snärshult misstänktes olovligen skjutit en älgkalv. Landsfiskalen utförde husrannsakan och fann ett stycke kött som han bedömde vara älgkött. Husmor bedyrade att det var fårkött men utan framgång. Landsfiskalen tog glatt med sig köttet till en kunnig bedömare. Denne konstaterad att det var fårkött! Cykelbud återbördade köttet till Snärshult men det var då så illa behandlar att det var ovärdigt som människoföda.

• Vid komministervalet erhöll komminister Bruno Fredlund 188 röster. Det var ett val med god marginal.

• Vid 1923 års slut var befolkningens antal 2 458, en ökning med 37!

epe