VITTSJÖ. Även för 85 år sedan hände intressanta saker 

• Förra året, 1932 föddes det 27 barn, 19 sockenbor avled. Sju personer flyttade till socknen medan 144 flyttade ut. Trots dessa siffror ökade boendet i socknen med 40 till 2 455!

• Detta år hade tidningen Arbetet en helsida i lakansformat med enbart Emmaljunga.

• Folkets hus erbjöd sina tjänster till allmänheten.

• FOLKETS HUS och Park annonserade om lämpliga samlingslokaler samt maskinrum för biograf. En annons förkunnade att cykelåkning till arbetet blev enklare med en cykel från Emmaljunga cykelverkstad. Då var det tio företagare som erbjöd sina tjänster. Där fanns även en historik över Emmaljunga från tidens början!

• Kyrkorådet beslutade omvälja Josef Nilsson till kyrkvärd samt nyvälja Gustaf Andersson. (1933-1971). Han efterträdde sin fader Henning Andersson.

• K.M:t tillät Brita Danielsson att inneha kantors, organist- samt dirigenttjänst i Lunds stift.

• Kommunalnämnden beslutade att väghållare av enskilda vägar skulle erhålla två öre per meter väg som skall underhållas av häradets sämsta enskilda vägar!

• Sonja Johansson öppnade modernt inredd damfrisering i S. Bodelssons hus vid järnvägsstationen. Telefon 127.

• LRF:s lokalavdelning bildades med Arvid Karlsson som ordförande i den elva personer stora manliga styrelsen.

• Merald Samuelsson öppnade herrskrädderi i f.d. skräddarmästare Ölins fastighet.

• Margit Fredholm öppnade damfrisering i Nordkvist fastighet vid Solhäll.

• JUF visade film om biskötsel förr och nu.

• Bröderna Larssons tidnings- och cigarrkiosk vid järnvägsstationen hade nattligt inbrott i april månad. Tobaksvaror för 225 kronor stals. Landsfiskalens platsundersökning gav besked att tjuvarna hade varit två till antalet. En av tjuvarna var av medellängd samt smärt och något kobent. Tjuvarna hade troligen färdats med bil som vittnen upptäckt trots att fordonet saknade belysning. Bröderna Larssons specerier öppnade först i slutet av året.

• 74 årige Andreas Johansson mördades i sitt hem i Snärshult. Den misstänkte mördare kunde gripas efter ett par dar. Straffet blev fyra år och två månaders straffarbete. Se för övrigt på dessa sidor 2015, 27 mars: Mord!

• Sommarcaféerna bjöd på bra service. Sjöstugan öppnade Valborgsmässoafton med rodd- och motorbåtsturer på Viittsjön. Café Viken var lämpat för utflykter där nybyggd motorbåt trafikerade Vittsjön. Dessutom höll nystartade Kafé Badstranden (senare Blockstugan) öppet med musik på en helgdag.

• Både café Viken och café Blockstugan annonserade samtidigt med samma telefonnummer.

• Bernhard Fors övertog Ernst Ekstedts cykelverkstad. Fors var ägare till 1975.

• Lantbrukaren inspekterade sin avlägsna åker, besådd med havre. Han hade stort besvär att mota bort de tio älgarna som frossade på måltiden. Detta var en månad innan ordinarie jakten på detta villebråd började!

• 30 fastighetsägare i norra delen av Emmaljunga överklagade beslutet om ny sträckning av dåvarande väg 56. De klagande ansåg sig bli bortglömda av yttervärlden.

• Henry Bengtsson, Mörkhult började köra mjölktransporter till Värsjö mjölkmejeri.

• Edith Nilsson överlät manufakturaffären till Alice Wivsten som genast bortslumpade ett parti hattar medan Edith Nilsson slutsålde skor på marknadsdagen.

• Hotellet fick av Länsstyrelsen tillstånd att idka utskänkning av vin till spisande gäster vid fullständig måltid.

• Skriftställare Ernst Paulsson gav ut sitt häfte ”Emmaljunga förr och nu”. Häftet kostade en krona.

• Häftet var på 34 sidor text och bild och kostade 1 krona.

• Anders Jönsson valdes till ordförande i den nybildade Fruktodlar- och trädgårdsföreningen. Medlemsavgiften var en krona.

• Då kostade ett tjog ägg 1:55 samt rökt sill fem- tio öre per stycket.

• En exploderade fotogenlampa ansågs vara orsaken till eldsvåda då hela bostaden brann upp i L:a Frösboholma.

• Mejeriet inköpte 270 m3 barrved á 4 kronor m3.

• En annons förkunnade att Winerkonditoriet öppnade den 1 januari 1934. Ägare var Asta Martell och Edith Nilsson.

• Kommande år, 1934 kostade en helårs prenumeration på Norra Skåne 9 kronor. Tidningen utkom tisdagar, torsdagar och lördagar.

• Vägstyrelsen anhöll om 75 % i statsbidrag för vägförbättring Oretorp- Snärshult.