HÖJALEN. Per Oskar Bergstrand arbetade som rallare i Norrland. Sen var han sjöman innan han bosatte sig som eremit i Höjalen, Vittsjö. Ännu i dag kan skymtas hans livsverk där han odlade på upparbetade platåer. Han bodde i en backstuga intill sin odling. Spisen eldades med torv från egna marken och några Höganäsrör blev skorsten.

Naturen har sin gång men ännu i dag kan fundamenten från han odling beses. Hans backstuga är borta, noggrant bortplockad. Efter Bergstrands död fanns närboende som var mer eller mindre övertygade att eremiten hade gömt sitt sparkapital i väggarna? Besvikelsen var nog stor då några pengar inte återfanns.


Närbild av Bergstrand livsverk.

Per Oskar Bergstrand var född i Vankiva 1879, Han var sjöman några år innan han fick arbete som rallare på flera platser i Norrland. Hemlängtan började göra sig påmind varför han drog sig söderut med tillfälliga arbeten under sin vandring. Han fick tips att ett torp på Furutorps ägor vid Höjalen kunde vara till salu. Han lyckades köpa denna tomt (nummer 99 i Ernst Paulssons bok: Torp och torpare...). Tomten var varierande med areal på fyra hektar och kostade 1 200 kronor.

Första natten på egna ”fastigheten” tillbringade friluftsmänniskan Bergstrand under en gran! Han började arbete med utgrävning av en ås i början av 1930 talet där han planerade sin stuga. Där byggde han en gjutform som fylldes med lerliknande sand. Då han tog bort formen rann sanden ut! Nu använde han sand och torv som isolering och denna vara skar han upp på sin egen mosse. Med tiden blev det en koja med fyra skraltiga väggar. Spisen gav kanske tillräckligt med värme men eldstaden kunde också användas till annat ändamål.

Snart började han anlägga odlingsmark men terrängen var sluttande. Han planerade mer planare mark och på skottkärra körde han massorna till en mosse. Där tog han returlast med mossjord i motlut. Detta för mer näringsriktig mark för åkerbruk. De olika platåerna avgränsades av stenmurar för att hålla marken på rätt nivå. Var stenarna för stora till ändamålet delade han dem med en slägga.

Totalt blev det fyra platåer med stenmurar på plats varav tre är synliga i dag. Sammanlagda längden på dessa platåmurar beräknas till närmare 200 meter med en höjd på närmare 2,5 meter. Allt kört dit på skottkärra!


Två av de tre murarna är fortfarande synliga som ett bevis av arbetsam människa.

Bergstrand var en naturmänniska som tog tillvara det naturen bjöd på. Han odlade potatis och brödsäd liksom bönor och rotfrukter. På lämpligt område på sin nyanlagda åker odlade han flera sorters bär. Spisen i den kyffiga bostaden kom väl till pass då han bland annat anrättade stuvning på nyutslagna boklöv. Många av naturens gåvor tog han väl tillvara för tillagning av olika maträtter.

Även om naturen bjöd på det mesta tog sig Bergstrand till någon butik med trehjulig sparkcykel. Varje månad utförde han sina inköp. Det blev lite socker samt salt och snus. Dessutom behövde han lite fett till matlagning på stekjärnet. Varannan månad handlade han i Konsum i Emmaljunga och varannan månad blev det besök hos Konsum i Bjärnum.

I framtidsplaneringen ingick att uppföra en bättre bostad på övre platå men det blev enbart planering. Bergstrand avled i december månad 1964 samt jordfästes på kyrkogården i Vittsjö i början av januari månad 1965.

Platsbeskrivning: Kör från Vittsjö till vägen mot Skånes Värsjö. Kör vägvisning mot Furutorp. Efter cirka 200 meter ansluter gamla vägen till vänster. Kör denna väg cirka 150 meter så finner du Bergstrands livsverk på östra sidan. Platsen är värd ett besök att begrunda det arbete som är utfört av ensam man med primitiva verktyg.