VITTSJÖ. Biblioteket i Hemgården har anor från 1868. Då är det 150 år sen det första sockenbiblioteket startade efter många protester. Det var skolmästare Christen Andersson som slutligen tog hem segern för ett bibliotek. Nya strider blossade upp1984 då kommunfullmäktige beslutade flytta biblioteket till folkskolans gymnastiksal. Genom initiativ från en privatperson överklagades beslutet till Kammarrätten som gav fullmäktige bakläxa. 1986 beslutades med minsta marginal 30-29 att biblioteket skulle förläggas till kulturhuset Hemgården.


Bibliotek Hemgården har en kulturell uppgift i dagens samhälle

Skolmästare Christen Andersson var tidigt ute då han startade ett privat bibliotek i slutet av 1860 talet. Detta privata bibliotek omfattade 200 band bl a inom religion, historia och natur. Ekonomiska svårigheter uppstod och vädjan sändes till sockenstämman om övertagande av det privata biblioteket. Stämman hade också besvär med ekonomin och därtill ansåg stämman att det var skadligt att läsa!


Christen Andersson som startade privat bibliotek.

Sockenstämman prövade åter ärendet och beslutade överta biblioteket om det skänktes till socknen. Dessutom beslutade stämman att årligen bidra med 50 riksdaler för inköp av ny litteratur. Kommunalstämman beslutade 1868 ätt socknen skulle överta samt förvalta biblioteket.

Sen började frågetecken! Var skulle biblioteket placeras för att bli tillgängligt? Förslag fanns att placera det i kyrkans sakristia eller i skolan. Beslutat blev att biblioteket skulle placeras i skolan med öppethållande på söndagar, en timme före gudstjänstens början och en timme efter gudstjänstens slut.


Några av Vittsjö kommuns sockenbiblioteks böcker som sparats. Kopior av dessa hamnade i Hässleholm och slutligen på soptippen!

År 1913 var det tid för flyttning igen. Denna gång till Palmérs fastighet mitt emot järnvägsstationen. 1921 flyttade biblioteket folkskolan innan det blev tid igen för flyttning år 1963 till en källarlokal vid Strandgatan. Slutliga flyttningen skedde till Hemgården 1986 med invigning den 20 september. Biblioteket i Vittsjö har alltså verkat i över 150 år.


Närbild av kommunbibliotekets katalogisering.

Det var rena kalabaliken innan biblioteket slutligen hamnade i Hemgården. Ortsbefolkningen framförde sina synpunkter men detta tog kommunfullmäktige ingen hänsyn till. Den 27 maj 1984 beslutades att biblioteket i Vittsjö skulle förläggas till folkskolans gymnastiksal! Diskussionerna flödade om personalhiss skulle byggas för lättare färd till gymnastiksalen på tredje våningen..

En privatperson studerade kommunallagen och fann att överklagande till Kammarrätten var möjlig att ge resultat.

Ett överklagande skrevs och för att få lite bättre tyngd i överklagande vidtalades en organisation att delta i klagoskriften. En ledamot i styrelsen ansåg att om klagan skedde kunde de styrande i Hässleholm bli arga på oss! Diskussionen blev ganska häftig. Slutligen blev beslutet att organisationen skulle underteckna privatpersonens överklagande.

Kammarrätten godtog överklagande den 4 december 1984 och kommunfullmäktige förbjöds fullfölja sitt beslut.


Kraftig rubrik förkunnade biblioteket kom att hamna i Hemgården.

Ärendet tog åter upp i kommunfullmäktige den 23 februari 1986. De heta och fräna inläggen flödade i fullmäktige. Med siffrorna 30- 29 beslutades att Vittsjö bibliotek skall inrättas i tidigare pensionat Hemgården. Så blev det också!

I dag är kulturbyggnaden Hemgården inte bara ett bibliotek. Där finns sammanträdesrum, där finns föreningsaktiviteter samt utställningar och andra aktiviteter. Det var tack vare privat initiativ med uppstöttning av organisation som Hemgården bevarades och fyller nu för orten en viktig samlingsplats.

EPILOG

I nuvarande bibliotek Hemgården har det under årets lopp varit flera verksamheter. Pensionat Hemgården byggdes en gång som bostadshus 1906. Under åren 1908- 1913 var det söndagsskola samt religiösa samlingar i villan och en tid var det pensionat samt sommarcafé i villan. Under åren 1925- 1928 var villan uthyrd som bostad. Ägare till pensionat Hemgården var Gerda Hullegård samt senare Berta Nilsson, allmänt kallad fröken Nilsson. Vittsjö kommun köpte fastigheten 1963.

Under årens gång har det funnits andra verksamheter i Hemgården. Där har funnits skoaffär samt använts som lagerlokal. Planer fanns att inrätta restaurangskola i fastigheten liksom ombyggnad till äldreboende. Under flera år spelades det Bingo i Hemgården innan medborgarhuset uppfördes 1969. I dag är kulturhuset Hemgården bibliotek där även andra aktiviteter förekommer. Mycket mer Allaktivitetshus än vad tyrannerna ville ha medborgarhuset till!