Ekonomi. Telefonförsäljare gör i dag sina infall där många blivit av med sparade slantar. Detta är ett system att roffa åt sig penningar på ett ohederligt sätt. Sådant förfaringssätt har tillämpats i alla tider. Den beryktade ”kotian” var ett system att på ett ohederligt sätt lura till sig olika belopp.

En sådan sedel angavs har tio kronors värde.

Kotian var tillverkad av papper och var ett slags nödmynt då Sverige behövde metaller i början av 1900 talet. Krigslarmet fanns utanför vårt lands gränser men försvaret behövdes rustas upp. Det var då en kronas sedel kom ut.

Dagens myntreform kan också va en form av nödmynt. Det kan va ett examensarbete från en nyexaminerad tekniker. Det kan också va en närstående företagare som behövde sysselsättning?

Krämare med samvete långt från affärer såg sin chans. Namnet kotia kom till vid sådana affärsuppgörelser. Den hutlöse krämaren var spekulant på en ko. Han viftade fram sedlar (kotior) samt förklarade för den godtrogne bonden att detta var i verkligheten tio kronor. Landet behövde metaller till försvaret och därför trycktes nya sedlar fram. Att det fanns angivet en kronas värde förklarades på olika sätt! Ett fel kunde skett vid tryckningen. Kanske var det av brist på sedelns utrymme då tio tog större plats än 1. Säkerligen fanns det många förklaringar för att övertyga bonden att det var en sedel med tio kronor värde! Kotian var född!

32 Skilling Banco var en påkostad sedel.

Papperssedel hade funnits tidigare så det var kanske inte så svårt att övertyga. Det fanns 32 skilling banco i papper från 1850 talet. Men på denna sedel fanns angivet: Den som denna Sedel efterapar eller förfalskar skall warda hängd. Men den som uptäcker Efterraparen, Förfalskaren eller Utprånglaren undfår belöning enligt Kongl. Kungörelsen af den 8 juli 1818.