• Vid 1914 års början var folkmängden i församlingen 2 203 boende, en ökning med + 11 förra året.

• Elström skulle komma till Bjärnum och ledningarna skulle passera Vittsjö. Elektricitetsverket beslutat höra sig för om Vitsjö möjligen skulle få koppla in sig på ledningen!

• Hundskatt á 2 kronor per hund skall erläggas senast under januari månad.

• Änkan var på missionsmöte och då passade tjuvarna på i det tomma avsides belägna huset. De tog bland annat 25 kronor i sedlar som änkan erhållit som julgåva från Amerika.


Detta standar fanns i flera storlekar.

• Det stora ”Bondetåget” till Stockholm med syfte att förbättra försvaret planerades. 25 extratåg skulle anlända till Stockholm med 22 000 resenärer. Slutresultatet blev nära 27 000. Inkvartering planerades på regementen. Det kostade 5 öre för värme och belysning. En sängplats kostade 3 öre och en sängfilt kostade 12 öre medan madrassvar kostade 8½ öre. Antalet deltagare från Vittsjö är dokumenterade, det var 21 namngivna personer.

• Extra kyrkostämman beslutade ett ett nytt skolhus för förskola skall uppföras innehållande även lärarinnebostad.

• Aug. Jönssons skoaffär reade ut 500 par herrskog samt samt herr- och damkängor, Skodonen såldes under inköpspris.

• Under april månad annonserades om tio auktioner på lantbruk eller lösöre.

• Från marknaden avsändes fem järnvägsvagnar med nötboskap till södra delarna av landskapet.

• Samtliga butiker i Vittsjö och Emmaljunga beslutade att stänga affärerna kl 8 e.m. Under lördagar kommer affärerna att hålla öppet till kl 9 e.m.

• Norra Skåne utkom med nummer 92½ den 5 augusti 1914. Orsak: England förklarade Tyskland krig.


Oron var så intensiv att ortspressen utkom med extranummer.

• Befälhafvaren inom Hässleholms Rullförningsområde inkallade Marinens värnpliktige att senast tolv timmar efter delgivning inställa sig till Flottans exercishus i Karlskrona. Värnpliktiga inom samtliga härar kallades till hastig repetitionsövning med en dags varsel att infinna sig på sitt vapenslags förläggningsort.

• Även kyrkliga arbetsföreningen vädjade till medlemmarna att arbeta för landstormens behov av klädespersedlar. (Landstormen= föregångare till Hemvärnet). Dessutom behövde landstormen diverse sjukvårdsmaterial.

• Samtliga vapenföra värnpliktiga inkallades till sina regemente från Ystad till Boden.

• Tre ordinarie järnvägstransporter mellan Veinge och Hässleholm inställdes.

• Även den 1 september utkom Norra Skåne med extranummer den 1 september 1914, 104½ med rubrik Stora Tyska segrar.

• Det var i detta krisläge som en kronas sedel (Kotia) kom ut i marknaden.

• En nykter och ordentlig karl som var villig att köra oxar fick anställning på Oretorp.

• K.m:t tilldelade Lilli Zickerman medaljen Litteris et arlibus för hemslöjdens fromma. Medaljen delades ut vid Baltiska utställningen.

• Bensinpriset sänktes till 35 öre/litern.

• Pastor August Nilsson invigde det nya småskolehuset vid Verumsvägen.

• En cyklande person tiggde om mat och husrum i Emmaljunga. Han erbjöd sig sälja cykeln med ställbart styre för en billig peng som tack för mat och logi. På morgonen var både mannen samt cykeln borta!

• Andra världskriget hade börjat!