• Något överhängande behov synes inte föreligga! Så svarade vägkonsulenten efter framställan om vägförbättringar sträckan Emmaljunga- Boalt. Det aktuella ärende gällde i Bröna där en vägomläggning skulle ge 500 meter kortare väglängd!

• Snöstormen orsakade trafikproblem. Tågtrafiken i orten drabbades främst beroende på trafikstörning i södra delen av landskapet.

• Fortsättningsskolan ordnade slädparti via Bjärnum- Kulleröd- Björkefalla och åter. Lärare och elever samlades sen till kaffe och lek i folkskolan. Även i Hårsjö skola ordnades slädparti via Snickaretorp- Höjalen- Rommentorp- Boalt och Hästhult. Turen avslutades i skolan under angenämt samkväm. 

• ”Kapten” på slädskutan var folkskollärare Olof Kulldorff.

• Anmärkningsvärt ansågs det att två lantbrukare fyllde 70 år samma dag. Det märkliga var att de båda var verksamma i lilla byn Perstorp. Dessutom fanns det enbart dessa två lantbrukare i byn!

• Två anhöriga till en avliden kvinna stämde Vittsjö kommun. Kvinnan hade testamenterat sin kvarlåtenskap till kommunen (fattigvårdsstyrelsen). Anhöriga ansåg kvinnan inte varit vid sina sinnes full bruk. Ett vittne berättade att kvinnan sagt att ingen släkting skulle ha något efter henne!

• En lackeringsugn exploderade hos Emmaljunga barnvagnsfabrik. Av tryckvågen slungades en anställd genom den stängda dörren. Trots mörbultningen lyckades han ta sin in och stänga av gastillförseln. Därmed hindrades eldens spridning. För sitt rådiga ingripande erhöll han 100 kronor från vardera brandstodsbolaget samt Henry L Persson.

• Snäll och pålitlig 17-18 års flicka får anställning på Vilohemmet för barn.

• Bibel- och missionskursen fortsatte. Dessa kurser startade 1926 samt upphörde 1996.

• Det kostade 1 krona/timme att hyra tröskföreningens traktor.

• Barnvagnsfabriken sålde fjäderhammare samt hjulbockningsmaskin.

• Kyrkostämman beslutade anta förslag till bårhus på kyrkogården. Uppförandet skall ske med 1½ sten, tegeltak samt antikglas i fönstren. Kyrkostämman beslutade anta anbudet på 3 200 kronor. 

• Bårhuset som det gestaltar sig i dag.

• Kyrkostämman beslutade inköpa ny värmeugn till kyrkan. Dessutom skall målning ske av kyrkans inre.

• Olle Nockander sålde Trelleborgs automobilringar samt däck av 1929 års modell även till velocipeder.

• Kyrkostämman beslutade teckna andelar för elektrifiering av Gundrastorp småskola samt i lärarinnebostaden.

• En villa under uppförande och nästan helt färdig brann ner till grunden. Villan var försäkrad till 10 000 kronor men hade kostat betydligt högre summa.

• Skolrådet beslutade uppföra en slöjdsal i Snärshult skola och beslutade inköp av bland annat hyvelbänkar. Vidare beslöts uppsätta gymnastikattiraljer i Vittsjö skola.

• Märta Svensson annonserade att hon tillhandahöll allehanda bakverk i Strandkaféet.

• En villaägare var tacksam om objudna besökare inte använde falska och ej passande nycklar till hans villa.