• Detta år, 1954 kostade en prenumeration på Norra Skåne 35 kronor för ett år.

• Fritz Björklund annonserade om lösöreauktion i Hårsjö då lantbruket skulle avvecklas.

 

• Fritz Björklund avvecklade lantbruket.

• Både H B Hammar och Sture Hallonsten provpredikade inför kyrkoherdetjänst i pastoratet. Den extra inkallade provpredikande prästen Sigfrid Hasselquist erhöll två tredjedelar av de 2 200 avlämnade rösterna.

• Kraftig rubrik förkunnade att Vittsjö slog ut Jonstorp ur bandy DM. Sen slog Örkelljunga ut Vittsjö ur DM kampen.

• 30 man ur fotbollslaget åkte på turné till Tyskland där de fick fira midsommar.

• Elektriska strålkastare flödade ut sitt ljus över Viken. Upp emot 60 skridskoåkare gladde sig över en helt snöfri Vikenis. Kraftig blåst hade sopar rent!

• Emmaljunga Byggnadsförening u.p.a beslutade att om- och tillbyggnad av Folket hus skall ske för 83 000 kronor.

• Sven-Åke Ekeberg hade stor talang både som regissör och skådespelare.

• Regissören Sven- Åke Ekeberg lyckades åter samla skådespelarna till en ny revy. De helt lokala artister som haft en slumrande tillvaro bjöd på sig själva i ”Bara på skoj”, Fem föreställningar i fullsatt JUF stuga avslutades. Dessutom gavs föreställningar på andra närliggande orter.

• Folkskolestyrelsen beslutade godkänna förslaget om tillbyggnad av den nya folkskolan som uppfördes 1939.

• RLF, senare LRF uttalade sig för slopande av butikernas middagsstängning.

• Vittsjö kommun inköpte 50 fågelholkar. 40 av dess skall placeras på Skansen och utmed promenadvägar.

• Luxus fick tillstånd att uppföra en fabriksbyggnad på Vittsjö 1:12 för 150 000 kronor.

• Bystämma hölls för ägarna av Vittsjö allmänning. Denna stämma var tydligen suverän att besluta ärende inom allmänningen. T ex att försälja tomter och avverkning av skog.

• Distriktssköterskan fick sänkt bilersättning från 40 till 36 öre/km.

• Verumsvägens utfart till dåvarande väg 56 ändrades och samtidigt anlades Trekanten.

• Busslinje öppnades Osby-Vittsjö-Yxenhult och retur. Två turer varje dag kördes. Senare blev det tre dagliga turer Osby- Vittsjö medan turen till Yxenhult kortades att gälla onsdag, lördag och söndag.

• Grävmaskinen med vajer utan hydraulik har format den nya sträckningen av Värsjöån. Maskinen utrustad med grävskopa.

• Värsjöån dikades och fick stundtals ny fåra 1947. Sju år senare var det dags för manuell rensning av ån.

• Gåsadammen länspumpades och vattnet släpptes ut i Vittsjön. Dy, slam och växter användes som fyllnadsmaterial. En gång i tiden var Gåsadammen mottagare av avlopp från villor andra sidan väg 56. Ett bryggeri släppte även ut sitt avlopp i träsket som sen blev Gåsadammen. Under tiden för länspumpningen kom sugna människor med sina håvar och håvande in fisk, sutare och gäddor.

• 32 mm regn på ett dygn var tillräckligt att ”spränga” fördämningen mellan Vittsjön och Gåsadammen. Därtill stod Sjöstugans dåvarande serveringsbrygga under vatten. Vattenståndet i Vittsjön var det högsta på 30 år.

• Hilding Månsson uppskattades för välskött lantbruk.

• Hilding Månsson, Furutorp tilldelades Västra Göinge hederspris för välskött jordbruk.

• Det nya ålderdomshemmet, Skansenhemmet invigdes. Det enda som medföljde från Kristenstorp till Vittsjö var föreståndarinnan Linnea Larsson. Någon månad senare var det aktuellt med tillbyggnad.

• De politiska partierna enades om samlingslista med 50 kandidater inför valet till kyrkofullmäktige. 25 av kandidaterna blev invalda i fullmäktige.

• Ynglingen med en broder som passagerare körde på fälld järnvägsbom vid Vittsjö kvarn. Motorcykelns förare hamnade på järnvägsrälsen medvetslös. Banvakt Rut Holmberg räddade ynglingen samt larmade ambulans. Veckan senare körde en bilist på de fällda bommarna utan personskada.

• Byn Bröna fick elektrisk ström strax före julhelgen.

• Inför julhelgen annonserade tolv företagare och önskade God Jul. Ingen är kvar i dag förutom Bröderna Larsson som numera heter Vittsjöhallen.