• Biografen visade ”Åsa-Nisse i kronans kläder”. Detta var innan TV hade övertagit tittarna.

• Lönsholma hönsgård sålde dagsgamla kycklingar för 3 kr/st.

• Harry B Jönsson kunde räkna bättre än länsstyrelsen. Han överklagade valet till Regeringsrätten angående kommunalfullmäktige. Sedan Regeringsrätten räknat om valsedlarna kom Harry B in som ledamot medan mejeristen fick stanna hemma!

• Harry B Jönsson var flitig att dela ut valsedlar före valet.

• Margits Bod sålde moderna skor till bottenpris medan Firma Textil sålde klänningar från 14:75.

• Skånska banken ändrade öppettiden till kl 10-12 vardagar.

• Den första veteranen inom MHF nybildade avdelning var Eric Wahlkvist med 25 år som medlem.

• Den stora massgraven in till Gustav Adolfsstenen upptäcktes. Graven där drygt 300 Svenska och Danska soldater finns är fortfarande kvar. En minnessten finns vid Gustav Adolfsstenen.

• Minnessten från massakern 1612.

• Det var en stor dag för Helgelseförbundets pastor Helge Ivarsson då Smyrnakyrkan invigdes. Helge hade inte tummen mitt i näven utan klarade av med medhjälpare att bygga kyrkan. Hans tidigare erfarenhet av byggnation var byggandet av en ladugård.

• Husmodersföreningen bildades 1939 och firade 1959 sin 20 åriga verksamhet.

• Sonja Sjöström upptäckte i tid en eld i fastigheten. Hon lyckades dämpa elden i trähuset innan brandkåren kom på plats. Det var några barn som var upphovet då de lekte med tändstickor.

• Bibelkursen på Missionshemmet (Vittsjöskog) fortsatte sin verksamhet efter bildandet 1926.

• Kantorn överklagade tjänstgöringsbetyget som kyrkorådet utfärdat. Betyget ljöd ”till kyrkorådets fulla belåtenhet lämnade tjänsten”. Kyrkorådet fann ingen anledning att ändra betyget då detta var helt sanningsenligt!

• Sonen fick göra en hastig gir med bilen för att väja för en annan bilist. Vid giren föll hans moder ur bilen. Då sonen stannade upptäckte han att moden var borta. Hon kom linkade med endast några skrubbsår.

• MHF:s första bilorientering blev lyckad. Då kom 54 bilförare med kartläsare som gav sig ut på 120 km lång orienteringstur i Göinge.

• Till och med ryttartävling arrangerades. Plats: Snapphanestugan.

• År 1908 öppnade ”Hultatorp högre allmänna läroverk” (Hultatorp skola). Efter 52 år upphörde undervisningen. Då fanns det fyra klasser med totalt elva elever!

• Hultatorp skola är i dag privat bostad.

• Firma SVALUKO startade sin verksamhet med aluminiumkonstruktioner. Verksamheten pågick i tio år.

• Åtta elever i fortsättningsskolan valde skogsutbildning i skogen med Allan Hallström som instruktör.

• Gamla skolan i Snärshult blev såld till Cavus.

• Hilding Olsson överlät sin charkuterirörelse till Oskar Rudenborn.

• Gunhild Sehlin utkom med sin första bestseller Snapphaneborgen.

• Lantmannaaffären gick i likvidation och fastigheten såldes på auktion.

• Anita Olsson, Emmaljunga blev hela Skånes NTO Lucia.