VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 105 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Vid 1915 års början fanns det 2 209 boende i församlingen.

• Kommunalstämman beslutade inköpa två vagnslaster brödsäd. Både kris- och krigstid bådade om andra tider.

• En sådan bordslampa för fotogen kan ge mysigt sken även idag.

• Detta år kom elströmmen till Vittsjö. Se tidigare artikel 14 januari 2020.

• Elektricitetsverket annonserade att dess medlemmar sålde ut häng- och bordslampor för fotogen.

• Lantbrukare kunde få sin säd trierad från triör som drevs med elektrisk motor!

• D J Danielsson sålde svarta kostymer och kappor inför konfirmationen. Dessutom sålde han tyger till aktuella plagg.• Hjalmar Nilsson såldes på auktion för 67:50.

• Länsstyrelsen upphävde kommunalstämmans beslut om ersättning till brandfogden.

• Hilma Tufvesson öppnade café och konditori i Anders Nilssons hus.

• Ett annat bageri och café förklarades fritt från scharlakansfeber.

• Två blixtnedslag i fastigheter orsakade ingen brand beroende på det strida regnet som föll.

• K m:t beslutade att frivilliga militärer kunde arbeta som skördehjälp åt lantbrukare. Lönen föreslogs till 1:50/dag samt fri kost och logi.

• Pastor August Nilsson som tjänstgjort i pastoratet 1910-1915 erhöll tjänst i Hörby. Han hyllades för sina insatser i de båda församlingarna.

• Pastor August Nilsson som var präst i pastoratet 1910- 1915.

• Kyrkväktare Bengt Nilsson avtackades sin sista tjänstgöringsdag, 86 år gammal. Han hade varit både dödgrävare och kyrkväktare i 45 år. Som tack för väl utförd gärning överlämnades 105 kronor i kontanter.

• Skolråd och lärare var bekymrade att boende på landsbygden tog emot vanartiga och okynniga barn från städerna. Dessa barn hade menligt inflytande på skolans hyfsade barn.

• Julottan 1915 hölls kl 7. Befolkningens antal var vid årets slut 2 234 personer.