VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 100 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Den 1 januari 1920 fanns det 1 919 boende i församlingen. En ökning med 33 personer under förra året.

• Kommunalfullmäktige återvalde C H Håkansson till ordförande. Vidare valdes ledamöter i hästuttagningsnämnden.

• Nyktra och friska personer välkomnades som medlemmar i Nykterhetsfolkets sjukkassa.

• Norra Skåne utkom tisdagar, torsdagar och lördagar och kostade i årsprenumeration 7 kronor.

• Skolrådet infodrade entreprenad för uppförande av bostadshus för lärare och lärarinna vid Snärshult skola. Dessutom begärdes anbud på förändring av den gamla skolans interiör. Invigningen skedde ½ år senare.

• Olof Olsson i Gundrastorp önskade sälja 7 hkr lokomobil samt självmatande cirkelsågverk och kapsåg med tillbehör.• Lantbrukare Gottfrid Persson skall sälja hemmanet i Vejshult och höll auktion på kreatur och allt lösöre, bland annat en smörkärna.

• Cykelreparatör Henry Persson i Emmaljunga reparerade cyklar och rekommenderade köp av däck innan gummipriserna stiger!

• Hilding Möllers cykelaffär i Vittsjö sålde samt reparerade cyklar. Dessutom sålde han bensin och motorolja.

• Olof Olsson i Lönsholma önskade sälja en 6 hkr fotogenmotor med liggande cylinder. Dessutom erbjöd han en rikthyvel av massivt järn.

• Ytterligare exekutiv auktion hölls på åtta fastigheter.

• Kommunalfullmäktige beslutade höja barnmorskans lön med 400 kronor samt sjuksköterskans lön med 200 kronor.

• Länsstyrelsen beslutade att Hotellets skjutsstation skall inom en timme tillhandahålla en häst och inom två timmar tillhandahålla två hästar. Vidare skall inom viss tid finnas parvagn och enbetsvagn samt selar till hästar.

• Vägstyrelsen begärde in anbud för byggande av ny vägsträckning Snickaretorpet- Rommentorp. Först 1930 blev denna sträckning klar.

• Fruntimmer erhöll genast plats på torvmossen i Emmaljunga för vändning och kupning af torf. Bostäder och sängplats fanns.

• Serveringsflicka 17-18 erhöll plats på café med god lön och dricks.

• Fullmäktige beslutade att dagsarvode på fem kronor skall utges till ledamöter i taxeringsnämnden.

• Tandläkare Siri Lindstedt hade mottagning kl 10- 1 i villa Sjöglimt.

• Det gäller att ha de rätta kontakterna! Det fick en vedkapare erfara. Koppling skulle ske direkt på en elektrisk ledning. Misstaget var att koppling skedde med högspänning med 20 000 volt i stället för lågspänning på 127 volt. Mannen omkom.

• Frälsningsarméns gosskör från Vinslöf underhöll en lördag i kommunalrummet och på söndagen gavs två konserter på Skansen.

• 34% av röstberättigade röstade vid val till kommunalfullmäktige, 287 män och 184 kvinnor.

• Samtliga affärer stängde sin butik kl 4 e.m. på Jul- och Nyårsafton.