VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 85 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Folkmängden den 1 januari 1935 2 565 personer enligt notis.

• JUF arrangerade tre dagars sångkurs där 70 sångare deltog. Initiativtagare var Magnus Björklund.

• Lilli Zickerman erhöll Svensk Damtidnings pris på 1 000 kronor för ”Framstående kvinnlig kulturgärning”.

• Tävling i brottning hölls då Vittsjö besegrade Tyringe med 5-2.

• Kyrkorådet beslutade att uppföra en byggnad med pannrum för eldning med ved samt likvagnsport. Kyrkostämman beslutade bordläggning ett år.

• Likvagnen från år 1900 finns nu på kyrkans museum.

• Vid rättegång angående då banvakt Ola Cederberg dödades framhöll vittne att bilföraren tidigare på dagen varit så spritpåverkad att han ansågs olämplig som bilförare. Vittnet kunde inte uttala sig om föraren var påverkad vid olyckan. Bilföraren dömdes till en månads fängelse på grund av oförsiktighet.

• Sparbanken meddelade att in- och utlåningsräntan sänks med ½ %.

• Elektricitetsverket meddelade att utdelning sker med fem kronor/andel.

• Länsstyrelsen meddelade att källarmästare Persson sökt bedriva yrkesmässig persontrafik inom länet.

• Turistförening bildades med kapten Ekenatéen som ordförande.

• Energiföreningen i Emmaljunga beslutade sänka mätarhyra med en krona. Priset på kW beslutades till tio öre för medlemmar samt tolv öre för icke medlemmar.

• GIK ordnade nationell vårorientering med över 100 deltagare, några kom ända från Dalarna.

• Länsstyrelsen meddelade att Severin Svensson fick uppföra byggnad minst tolv meter från genomfartsvägens mitt.

• Tvålpojke fick anställning hos Nockandes frisersalong.

• GIK arrangerade löpning Vittsjö Runt med start och mål vid Idrottsgården.

• Två gårdar brann ner till grunden i Bökholm. Branden började i en gård och spred sig till den andra närliggande gården. Emmaljunga brandkår förhindrade eldens spridning.

• Då kostade rökt lax en krona/kilo.

• Vittsjö musikkår underhöll flera gånger vid Sjöstugan.

• Vittsjö bilstation hade förstklassiga bilar med sjuktransportbil.

• Detta år kostade Norra Skåne nio kronor per år. Avisan utkom tre dagar/vecka.

• Skolstyrelsen ansåg att skolskjuts av småskolans elever från Hultatorp till Hårsjö var inte lämplig på grund av dålig vägbeskaffenhet. Däremot ansåg beslutade att småskolans elever i Hårsjö skulle åka till Vittsjö skola. Då skolskjutsen kom var föräldrarna samlade som höll sina telningar kvar i Hårsjö. Endast en elev var trotsig och följde med skolbilen. Sen blev det inte fler skolskjutsar förrän flera år senare! Lösningen blev att lärarinnan Agda Svensson upplät ett rum i sin bostad tills vidare att användas som skolsal.

• Fyra inbrott på en kväll var resultatet från en inbrottstjuv. Landsfiskalen lyckades säkra ett fingeravtryck och detta visades sig tillhöra ”Bjuvsingen”.

• Kommunalfullmäktige sänkte den kommunala skatten från 8 kronor till 7:50.

• Församlingshemmet som vykort.

• Församlingshemmet i Emmaljunga invigdes av biskop Edv Rodhe, Flera präster i omgivningen deltog i högtiden. En speciell högtidsdikt för dagen upplästes, författad av Ernst Paulsson.

• Skolstyrelsen hade flera förslag att flytta elever nästa termin från den ena till den andra skolan och vice versa. Det blev mest pappersprodukter då föräldrar protesterade.

• Sparbanken höll öppet på Julafton endast klockan 10-12. Nyårsafton höll sparbanken helt stängd.

• Julottan i Emmaljunga församlingshem hölls klockan 05.30.

• Folkmängden den 31 december 1935 var 2 619 boende.