VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 65 år sen. Fortsättning följer angående intressanta händelser vart femte år.

• Vid 1955 års början fanns det 2 689 bosatta i församlingen.

• Folkskolestyrelsen beslutade att extra hemkörningstur för småskolbarnen skall ske en gång/vecka i Hultatorp skola.

• En ny rotfast julgran skall planteras vid Bäckabro. Det utlovades då den antika granen snart skall falla för sågen. Visst kom det ett träd med barr men föga likt en julgran. Men så var det också politiska kontakter som planterade. Den granen fick inte så många granår!

• Den mobila julgranen blev snart ”toples”.

• Klappjakten på räv blev lyckat för jägarna, mindre lyckad för de tre röda micklarna.

• Kommunalfullmäktige i storkommunen klubbade raskt igenom att tomterna på Vången skulle kosta två kr/m².

• 416 hundägare betalade den beslutade hundskatten på tio kronor/hund.

• Georg Mårtensson efterträdde Nils Schubert som ordförande i Bondeförbundet.

• Kabaréföreställningen blev åter succé fast det delvis var repris från tidigare års fantastiska och publikdragande underhållning.

• Vid lösöreauktionen på Höjalens gård såldes allt från 68 kor, tre traktorer och släpräfsa till häst.

• Bibelkursen hade sitt upphov 1926 och fortsatte år efter år med förläggning på Missionshemmet. Detta år hade kursen 45 fasta deltagare.

• Författare Leif Persson tilldelades halvt första pris av bokförlaget Clarté för sin novell.

• Detta år kostade avisan Norra Skåne 37 kronor för årsprenumeration.

• Kommunalfullmäktige hade lång debatt angående inköp av industrimark av Bertil Wittsten samt antagande av entreprenör för VA ledningar.

• Tjälskadorna var verkligt svåra. Postbilen fastnade i tjälskador liksom mjölkbil samt flera andra trafikanter.

Snapphanestugan är borta men minnen finns kvar.

• Snapphanestugan öppnade Valborgsmässoafton. Servering av bland annat våfflor skedde dagligen klockan 10-22. Sjöstugan sommarcafé öppnade samma afton. Blockstugan öppnade några dar senare.

• Moder och två söner åkte till Tyskland för att träffa maken som var överstyrman. Resan var förgäves då makens båt kolliderade med annat fartyg och maken omkom.

• Två i Emmaljunga boende lyckades tippa in en ”tolva” på stryktipset. Detta gav då den fantastiska utdelningen på 4 100 kronor efter skatteavdrag!

• Ett barnpensionat fick grav anmärkning på hygien och vård. Förbättringar utlovades.

• Inplantering av karp skedde i Gåsadammen.

• 15 transformatorer i västra delen av socknen byttes ut med strömleverans från 3 000 volt till 6 000 volt.

• Den totala branden hos bröderna Håkanssons träförädling i Björstorp ödelade anläggningen trots att fem brandkårer bekämpade lågorna.

• En väghyvel användes för att skrapa bort den svarta dyn som fanns i Pickelsjöns vatten nära strandkanten.

• Det var föga avancerade kassaskåpssprängare som försökte spränga låset till kassaskåpet hos Lantmännen. Endast lite färg kring nyckelhålet var synligt bevis på misslyckandet.

• Lantbrevbärare Bror Danielsson (Snickare Bror) körde sin sista postrunda. Han började sin posttur 1925.

Ringning med klockan sker nu elektriskt.

• Kyrkklockorna försågs med elektrisk ringning. Den gamla trampstolen finns bevarad och kan användas vid strömavbrott.

• Kommunalfullmäktige beslutade bygga ett kommunalhus, Förutom kommunalkontor skulle byggnaden innehålla en större festsal, bibliotek, sammanträdesrum, arkiv och biograflokal. Slutligen blev det enbart ett kommunalkontor. Då fanns synpunkter att bygga ett medborgarhus på annan plats vilket invigdes fem år senare!

Även frimärken påminde om högertrafik.

• Högertrafikens vindar började svepa även över kulturorten. Därför bildades en kommitté för vänstertrafikens bevarande. Vid omröstning i frågan om högertrafik röstade 119 för högertrafik medan 960 röstade för vänstertrafik. Högertrafik infördes 1967.

• Kommunalfullmäktige beslutade om oförändrad utdebitering 6:90/skattekrona. Även kyrkofullmäktige beslutade oförändrad utdebitering med 0:55 kronor.

• Tillbyggnaden av missionshuset i Hästhult invigdes.

• Åter en tipstolva hamnade i Emmaljunga. Denna gång med 55 000 kronor i utdelning.

• Gåsadammens vänner sålde vykort för att få in mer pengar till försköningen av dammen.

• Den 31 december 1955 var befolkningens antal 2 668, en minskning med – 18 personer.