VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 60 år sen. Fortsättning följer angående intressanta händelser vart femte år.

• Ingemar Nilsson var 14 år och därmed den yngste säljaren av skinn på skinnmarknaden i Hässleholm.

• Kommunalfullmäktige beslutade med reservation att framhålla att Vittsjö och Bjärnum bör vara högstadieområde.

• Oskar Bergstrands platåodlingar kan ännu skönjas.

• Norra Skåne hade ett reportage om eremiten Oskar Bergstrand, Furutorp. Denne eremit levde på boklöv och andra ämnen direkt från naturen. Hans odlingar på platåer finns till en del bevarade.

• Allmänheten följde med stort intresse angående boken ”Hanbråka” i Vankiva.

• Kyrkorådet beslutade göra ny framställning angående utvidgning av kyrkogården. Med tiden blev det Västra kyrkogården med parkering invid Rökevägen.

• Grävning för VA anläggning skedde på Vången där byggprojekt var på gång.

• En tevekanna var första pris vid metartävling vid Gåsadammen med 135 metare!

• Nsk arrangerade bussresa till Kiviks marknad. Kostnad elva kronor.

• Gunnel Tyrberg avskildes som missionär vid högtid i kyrkan.

• Kyrkorådet och kyrkofullmäktige framhöll att pastoratsindelning med Vittsjö- Verum- Visseltofta församlingar var lämplig. Kammarkollegiet och Domkapitel ansåg att totala befolkningsunderlaget var för svagt för sådant pastorat. Nu är Vittsjö- Verum eget pastorat.

• Kommunalfullmäktige beslutade inköpa delar av Vittsjö 3:2 för 30 000 kronor, beläget söder om Vittsjö Skans mellan Riksväg 56 och järnvägen. (numera Gåsadammen och Gässlingen). Dessutom beslutades inköp av Marknadsplatsen.

• MHF arrangerade bilorientering på dagtid med 59 deltagande ekipage.

• Arbetstidsförkortning till 40 timmar/vecka medförde kortare arbetstider för samtliga butiker samt middagsstängning kl 13- 14.

• Under tiden 22 december 1960 -9 januari 1961 infördes allmän hastighetsbegränsning till 80 km/tim

• På grund av tidigare tekniska problem blir detta inlägg förkortat.