VITTSJÖ. Hur kunde människor trivas med sin tillvaro för 150 år sen? Föreningar och sammanslutningar var minimalt och fåtal samlingar skedde. Ingen teve, inga bilar, varken telefon eller elektriskt ljus! Ändå klarade mänskorna sig ganska hyggligt fast viss fattigdom var rådande. Trots motgångar var kanske levernet gemytligare än i dag?

En eftermiddagsfika i slutet av 1930 talet kunde bli så trevlig.

Vad kunde människorna då sysselsätta sig med? De tog dagen och tiden som den kom. Arbetsdagen kunde i vissa fall bli lång då det var lantbruket som var rådande. Årstiden bestämde ofta hur lång arbetsdagen skulle bli utan att se på eventuell klocka. Solen visade tiden och mestadels var det inget jäkt utom då ovädersmoln hotade skörden. Lantbrukaren bestämde arbetstiden och då kunde det bli en eller flera, korta eller långa pauser.

En grannträff i slutet av 1940 talet.

Då på den tiden fanns granngemenskap inom och även utom byarna. Det bjöds till julgillen med överflöd av kakor. Bjöds det på sju sorters kakor på ena gillet måste nästa gille ha åtta sorters kakor! Sen kom sommargille där någon gård bjöd till gille utan särskild orsak. Vid födelsekalas var det gille. Enbart för firandet och inga gåvor förekom utom vid jubileumsdag. Så förlöpte den dagen eller eftermiddagen. Ingen jäkt eller stress!
På senare år har det ordnats byaträff samt grannträff men tiderna är sådana att allt som oftast finns det förhinder i en eller annan art. I dagens läge med virvlande viruspartriklar är det uteslutet med sådana samlingar. Det får bli kommunikation via etern eller på ett par meters avstånd! Slutna samlingar med familjeträffar kan öka gemenskapen.