1921. 
Dyrtidsnämnden annonserade 1921 att de som ämna söka dyrtidshjälp för nionde perioden skall ansöka senast den 11 mars.

Jacob Lindhe i Boalt blev ordförande i JR.

JR (numera LRF) valde in 17 ledamöter i styrelsen vid årsstämma med Jacob Lindhe som ordförande.
En Röda kors förening bildades 1921 med 13 personer i styrelsen varav tre av manligt kön. Endast prominenta personer valdes. En samaritkurs ordnades tämligen snart. Ordförande blev Håkan Jönsson. 
D J Danielsson annonserade att butiken sålde svarta och vita tyger lämpligt till konfirmandklänningar samt kostymer och manschetter till konfirmation.

Kommunalfullmäktige beslutade anslå 50 kronor till plantering efter den stora skogsbranden i Emmaljunga 1918. 

Kyrkostämman beslutade anslag för elektrifiering av Hårsjö, Emmaljunga och Björstorp skolor.

1971.
Hälsovårdsnämnden erbjöd kostnadsfri ympning mot polio. LES från Korsahåla blev bäste skåning vid stora Vasaloppet. Efter branden på Uggletorpsstugan flyttades 2 000 föremål till gamla folkskolan för rengöring. Konservator Magnus Lindkvist tillsamman med ynglingen Anders Nilsson (numera docent Anders Ödman) rengjorde 2 000 prylar.

Den gamla folkskolan vid kyrkan

Husmodersföreningen arrangerade mannekänguppvisning på Turistgården, Entré 8 kronor inklusive kaffe.
Biblioteket hade 10 610 band till utlåning.