Kyrkligt

Farstorp Årets vägkyrka i Farstorp avslutades i fredags (den 9 juli) med ett finstämt visprogram signerat Britt Nilsson och Sten Nilsson Johansson, Billesholm. Den förra, som är uppvuxen i farstorpsbyn Hörröd, framförde såväl egna ”djupglada” visor som andras kompositioner. Tillsammans med maken Sten ledde hon också till slut de närvarande i allsång.

Farstorps vägkyrka avslutade sin första vecka i lördags kväll med en imponerande konsert av Hesslekören från Hässleholm. Under Ingvar Albihns ledning fick de närvarande njuta av såväl en enorm sångarglädje som fantastiskt välljudande toner.

VITTSJÖ Musikanterna kom från norr och väster in i helgedomen i Vittsjö kyrka, spelande Gånglåt från Äppelbo vid den helt lekmannaledda gudstjänsten på Midsommaraftons kväll. Konferencier för de 70 besökarna var Ingegerd Nilsson och de flesta medverkande kom från bygden.

Medverkande vid Midsommargudstjänsten var f v, Inger Bergwall, Ingegerd Nilsson, Karl-Eve Lunnergård, Ingrid Lunnergård, Boel Bengtsson, Malin Bengtsson, Marie Bengtsson, Linnea Hedström och Kerstin Sturesson.

FARSTORP Sedan 1990 har kyrkan i Farstorp under ett par veckor varje sommar bjudit in semesterfirare och andra daglediga till en daglig musikandakt under sin vägkyrka. På måndag, den 28 juni, är det dags igen.

 

FARSTORP Sedan 1990 har kyrkan i Farstorp under ett par veckor varje sommar bjudit in semesterfirare och andra daglediga till en daglig musikandakt under sin vägkyrka. På måndag, den 28 juni, är det dags igen.

 

VITTSJÖ Friluftsmässan vid den anrika Altarstenen i Ekholmen genomfördes trots påtaglig sommarkyla. Det var tredje gången som mässa hölls vid denna stora sten i skogen på bröderna Iwarssons ägor. Första gången var omkring 1680 då Snapphanarna tvingade kyrkoherde Feuk att utdela nattvarden. Andra gången var 2009 och tredje gången var i år på Pingstdagen.

Bilden visar några av besökarna under gudstjänsten vid Altarstenen.

Kristna tältmöten är ingen ny företeelse i Vittsjö. Redan på 1930-talet fanns det tältmöten i Vittsjö där Betaniaförsamlingen var anordnare. Mötestält var rest på flera platser i församlingen i början av 1950-talet med EFS som inbjudare. På senare tid har samarbete skett med flera kristna samfund i Vittsjö.

Hembygdsgudstjänsten i Vittsjö kyrka i söndags hade verkligen lokal prägling. Dels medverkade hembygdsföreningens sånggrupp och dels var det Vittsjösonen Sten Hallonsten som predikade och höll en humoristisk levnadsbeskrivning i församlingshemmet. Dessutom serverades riktigt Skånsk ”äggakaga” i två varianter.

 

 

 

 

Hembygdssångarna vid sitt framträdande i Vittsjö kyrka.

Trängseln var omfattande, utbudet omfattande och buden var omfattande vid Hårsjö syförenings 105 auktion i Hårsjö skola. Över 50 personer kom till återträff och för att delta i festen vid auktionen. Dyraste objektet blev en oljemålning av Tidemanstorp, utförd av Karin Nilsson, född i Englarp. Många av besökarna har haft anknytning till bygden.

Bilden visar den fullsatta gamla skollokalen i Hårsjö skola vid försäljningen av diverse alster.

 

 Påskdagens gudstjänst i Vittsjö kyrka förrättades av Vittsjöbördige, sedermera biskopen i Härnösand stift, Karl- Johan Tyrberg. Tio minuter före gudstjänstens början var det hembygdsföreningens arrangemang då Hugo Lindhé på trumpet blåste in helgen med påskpsalmer från.Hugo Lindhé blåste in påskhelgen från kyrktornet.

 

 

 

 

Smyrnaförsamlingen i Vittsjö har hållit årsmöte med god uppslutning. Man har kunnat glädjas åt att
församlingen fått 5 nya medlemmar under det gångna året.
Insamlingen som görs på söndagscaféerna till gatubarnsprojekt i Ukraina har ökat och inbringade
14.336:-.
På grund av jordbävningskatastrofen på Haiti pågår nu en insamling som förmedlas genom
Evangeliska Frikyrkans samarbetspartner HCJB Global och Baptist Haiti Mission, som driver ett
sjukhus c:a 3 mil från katastrofens epicentrum. Gåvor kan förmedlas genom Smyrnaförsamlingen,
bankgiro 297-0937. Märkes Haiti.

I kväll kl. 19:00 är det Julenssånger i Vittsjö kyrka.
Medverkar gör Kyrkans körer, Solister, Instrumentalister, Face to Face och Ingvar Nordin. Andakt Carl-Olof Danielsson.
Insläpp 18:30

Alla hälsas varmt välkomna!
Möjligtvis var det 55 gången som söndagsskolans dag firades i Vittsjö med deltagande från församlingens söndagsskolor. Under senare år är det Röke sondaagsskolan09.jpgblås som svarat för marschmusiken från Trekanten till kyrkan. Så även i år då trumpetarna fick hålla hårt i de regnblöta notbladen. Trots motvind och motregn kom de marscherande till kyrkan där Calle Adolfson ledde programmet i kyrkan.

Deltagarna i marschen närmar sig kyrkan.

Flera av besökarna vid Vittsjö församlings första sommarkvällsmusik i Gundrastorp skola hade fått sina första lärospån i den gamla skolan. Skolan som uppfördes 1908 och undervisningen upphörde 1956. Programmet sommarkv109.jpgSommarkvällsmusik arrangeras varje vecka under sommaren på olika platser och med olika medverkande. I Gundrastorp skola, numera MHF-lokalen var hembygdsföreningens sånggrupp gästmedverkande. 
Bilden visar Wittsjö hembygdsförenings sånggrupp med sångare och musikanter.

Ljum vårkväll, doft av gräs och blommor, nya vårkläder, möte med gamla tlt_2008.jpgoch nya vänner runt en kopp kaffe, mycket sång och så Jesus förståss!! Det är tältmöte jag pratar om!

Wittsjö hembygdsförening är organisatör för två friluftsgudstjänster under vecka 21.

Sedan flera år tillbaka har friluftsgudstjänst ordnats vid Uggletorpsstugan, först som morgongudstjänst men numera är det friluftsgudstjänst på så kallad dagtid. Klockan 14 den 21 maj ringer den gamla vällingklockan till samling.

Premiär för friluftsgudstjänst vid Altarstenen blir det 24 maj klockan 14. Altarstenen är belägen i skogen i Verum församling på bröderna Ivarssons ägor. Samling och samåkning från Ekholmen. Mer om detta på denna sida samt i Föreningsnytt.

hembky309.jpgDen speciella hembygdsgudstjänsten i Vittsjö kyrka blev extra högtidlig med två barndop och mycket sång. Barnen som döptes fick namnet Erik och Anton. I församlingshemmet serverades kyrklunch med äkta och falsk äggakaga.

Bilden: Kyrkbesökarna intar lekamlig utspisning efter den andliga utspisningen i kyrkan.

Redovisning har skett beträffande den ekonomiska verksamheten inom Vittsjö Verum kyrkliga verksamhet för år 2008. Samfälligheten har 17 hel- eller deltidsanställda i de båda församlingarna. 2008 års överskott på 268 000 kronor överförs till ny räkning.

85,9 procent av boende i församlingarna tillhörde Svenska kyrkan och kyrkoavgiften för de anslutna uppgick till 1,04 procent och begravningsavgiften för samtliga boende var 0,33 procent. Totala kyrkoavgiften för förra året gav 3,9 miljoner kronor och därtill kommer begravningsavgiften med 1,4 miljoner kronor.

Det blev både sång- och musikeftermiddag samt friluftsgudstjänst vid Uggletorpstugan vid Strandvägen i Vittsjö på Kristi Himmelsfärdsdag. Traditionellt gäller att hembygdsföreningens sånggrupp sjunger vid stugan den 1 maj och lika traditionellt är att friluftsgudstjänst hålls vid stugan på Himmelfärdsdag. I år sammanföll de båda högtiderna på samma dag.

Hembygdsföreningens sånggrupp inledde med några vårvisor och efter klockringningen från den gamla vällingklockan började gudstjänsten. Predikan hölls av Carl-Olof Danielsson med Mats Lunnergård som kantor. Malin och Marie Bengtsson spelade postludium på fiol och mötesdeltagarna samlades till fika i den gamla stugan som kom på plats 1925.

Wittsjö hembygdsförening hade ansvaret med Ingegerd Nilsson som ledare vid lekmannaledd gudstjänst i Vittsjö kyrka. Föreningens sånggrupp sjöng och Birgitta Wikman läste dikt. Dagens tänkvärda ord förmedlades av Inger Bergwall i predikan. Malin och Marie Bengtsson spelade Postludium på fiol.

Efter gudstjänsten serverades äggakaga i församlingshemmet och kyrkans museum var öppet vid två tillfällen.
 gudstj-sngkr-ebbe.gifSånggruppen under sitt framträdande i Vittsjö kyrka.