Kyrkligt

 

FARSTORP. Åter var det nästan fullsatt helgedom i Farstorp vid veckofinalen av Vägkyrkan. Även under veckan 4- 9 juli fortsätter sommarsamlingarna i den lilla landsortskyrkan. I lördags var det konsert med trion Lars-Åke Martinsson, Arne Dahlström samt Sven-Olof Pettersson, bosatta i olika provinser.

 

Ensemblen som underhäll vid Vägkyrkan

 

FARSTORP.Sockenkyrkan i Farstorp blev i fredags åter vägkyrka. Då var det två verkliga ”kändisar” som hade ansvaret för dagens program i den gamla helgedomen. Det var Bror Lundh från Hästveda som var sångsolist samt Rune Lindkvist, Hässleholm som var både pianist och solist. Under programmet passade Bror Lundh på att gratulera närvarade äkta paret Margit & Börje Thuresson som i dagarna firar sin 65 bröllopsdag.

 

Bror Lundh som var solist vid Vägkyrkan i Farstorp.

 

VITTSJÖ. Onsdagens andaktsstund i Campingens kaffestuga blev en mycket trevlig stund för dem som anammat inbjudan. Vi var omkring 20 personer, som vågade trotsa vädret och ta tillfället i akt att insupa musik och andlig spis.

Det var Vittsjö Turistförening som bjudit in den musikaliska Familjen Carlsson att komma till Campingen för att underhålla gäster och besökande. Vittsjö Kyrka var även representerad. Det var komminister Stefan Dahlström och kantor Mats Lunnergård, som bidrog med musik och tal.

 

 

FARSTORP. Farstorp församling var bland de första i närområdet att arrangera Vägkyrka. Nu pågår programmet Vägkyrka för 28:e året, från den 27:e juli till den 8:e juli med uppehåll under söndag. Under alla åren har det skett samling i helgedomen följt av samkväm och gemenskap i församlingshemmet. Så var förhållandet även den första dagen av årets Vägkyrka.

Musikanterna i kyrkan. F v Ragnar Carlsson, Jonas Lennartsson och Anders Lennartsson.

 

SKINNARETORP var samlingsplats för programmet Musik i sommarkväll. Värdpar var Ingegerd och Rolf Nilsson som upplät festsalen i ”uthuset”. Medverkande var sångarparet Ruth och Gösta Lundstedt som sjöng visor och psalmer med anknytning till årstiden. Kyrkan var arrangör och från församlingen fanns Stefan Dahlström och Mats Lunnergård.

  Ruth och Gösta Lundstedt hade ansvaret för Sommarkvällsmusiken.

VITTSJÖ. I likhet med föregående år kommer Kristna samrådsgruppen i Vittsjö att ordna en tältmötesserie vid Marknadsplatsen i Vittsjö. Samtliga kristna föreningar och församlingar i Vittsjö står bakom detta. Detta år blir det 26 – 31 maj.

  • Tisdagen den 26 maj kl 19.00 Jonas Helgesson, som har en CP-skada, och berättar om ”Förtvivlan i begränsningen och glädjen när begränsningen övervinns”.
  • Onsdagen den 27 maj kl 19.00 Jacob Andersson, Örkelljunga, ungdomssekreterare i ELM
  • Torsdagen 28 maj kl 19.00 Anders Sjöberg, fd missionsföreståndare i EFS, kyrkokören
  • Fredagen den 29 maj kl 19.00 Agne Norlander, rektor
  • Lördagen den 30 maj kl 19.00 Agne Norlander, rektor och sånggruppen Maze
  • Söndagen den 31 maj kl 10.00 söndagsmässa, Fride Månsson, Ängelholm, Calle Adolfson


Sång/lovsång vid varje gudstjänst.
Kaffeservering efter varje gudstjänst, korvgrillning lördag.

PILGRIMSVANDRING mellan Verum och Vittsjö
under ledning av Calle Adolfsson.

Söndag den 17 maj kl 09.00 träffades 10 personer vid Verums kyrka för att innan pilgrimsvandringen hålla en kortare andakt i Verums församlingshem.

VITTSJÖ. Sopplunch med köttfärssoppa och inblandning av grönt blev avslutning för vårens soppluncher. Det blev också den sista sopplunchen som Brita Gustavsson hade ansvaret efter många år som verkställande med luncher i köket. Övrig programpunkt var underhållning av ”Lionbröderna” Ingmar Rimheden och Kjell-Uno Öhgren som svarade för en sångstund.

BILD: Sångarna Ingmar Rimheden och Kjell Uno Öhgren
som underhöll i församlingshemmet.

VITTSJÖ/VERUM. Tiden för Alla Helgons dag är också tid för gravsmyckning på kyrkogårdarna.

  • Vid kyrkogårdarna i Vittsjö serveras så kallat gravsmyckningskaffe på torsdag och fredag klockan 13-16.
  • På fredag klockan 14.30 blir det sång och musik i kyrkan.
  • I församlingshemmet i Verum serveras gravsmyckningskaffe på fredag klockan 13-16.
  • På lördag blir det minnesgudstjänst i Vittsjö klockan 16 och i Verum klockan 18. På båda platserna medverkar kyrkokören.

VITTSJÖ. Årets sista församlingsresa till kyrkor i Göinge var förlagd till Hjärsås och Glimåkra kyrkor med Viveca och Tord Johansson som organisatörer och färdledare. Vid ankomsten till Hjärsås kyrka var det förmiddagsfika i kyrkans eget fikarum.

I denna kyrka var det Kjell Inge Malm som var ciceron och berättare om kyrkans historia medan besökarna från Vittsjö lyssnade.
Denna kyrka liksom många andra kyrkor i området har sin historia från 1200- talet. Från att ha varit en träkyrka har det blivit ett bastant tempel av sten i detta stenfattiga område. I kyrkan finns två brukbara kyrkorglar och vid något tillfälle sker musik från de båda samtidigt. En gång i veckan ordnas ”gumm- och gubbträff” i församlingshemmet med god uppslutning.

VITTSJÖ. Söndagsskolans dag firades åter i Vittsjö, i år för femtionde året. I år var det helt enligt traditionen samling vid Marknadsplatsen där Röke Blås musikkår tog täten för marsch till kyrkan. I kyrkan fortsatte musikkåren med musik från läktaren.

Med banderoll i täten marscherade unga och äldre mot kyrkan.

Första året som söndagsskolan i Vittsjö fick en egen dag var 1965 på kyrkoherde Sture Hallonstens tid med direkt samling i kyrkan. Två år senare var det samling vid Trekanten där Vittsjö dåvarande ungdomsorkester tog täten för marsch till kyrkan. Då fastslogs att Söndagsskolans dag skulle firas i anslutning till Den Helige Mikaels dag och så har det fortsatt.

VITTSJÖ. Gundrastorp kyrkliga syförening bildades 1947 och har haft sin hemvist i Gundrastorp skola ända tills förra året. Då avyttrades MHF-lokalen och syföreningen blev husvilla. Fester har tidigare ordnats i lokalen men förändring skedde i år.

Ingegerd och Rolf Nilsson inbjöd till ”Musik i sommarkväll” i sitt hem iSkinnaretorp. Ingegerd har tidigare varit bosatt i Gundrastorp och är medlem i syföreningen.

Kantor Curt Nilsson var programvärd vid samlingen i Skinnaretorp.

VITTSJÖ. Sedan 1970-talet har det varit tradition att hålla gudstjänst vid Uggletorpsstugan invid Strandvägen i Vittsjö. Under senare år har denna gudstjänst arrangerats på morgonen, dock inte som gökotta.

En del av besökarna vid gudstjänsten intill Uggletorpsstugan.


Efter sammanringning med den gamla vällingklockan var det Calle Präst som höll predikan medan Mats Lunnergård hade hand om de musikaliska inslagen vid psalmsång. Utanför stugan från 1700- talet fanns anställningsprovet för drängar, en ”drängalyft”.
Efter gudstjänsten stannade de flesta besökarna kvar för gemensam förmiddagsfika.

VITTSJÖ. Under vecka 21, med början i tisdags, är det varje kväll tältmöten med musik, sång och tal. Det är Den kristna Samrådsgruppen i Vittsjö som står som arrangör. I den finner man Svenska Kyrkan, ELM i Snärshult och Vittsjö, EFS i Vittsjö och Smyrnakyrkan. De bjuder in till kyrkohögtid varje kväll fram till och med söndag.

Ekholmen. Altarstengudstjänsten vid ”tresockenröset” fick för andra året förläggas till bröderna Iwarssons maskinhall/katedral på grund av otjänligt väder utomhus. Första gången efter omkring 1680 som det hölls altarstensmässa, vid just Altarstenen som finns i sockengränsen Vittsjö- Verum- Bjärnum, var år 2009. Det var på denna plats som kyrkoherde Feük under tvång delade ut nattvarden till råbakade Snapphanarna.


Calle Präst och Siw Larsson som tjänstgjorde vid friluftsmöte inomhus!

VERUM-VITTSJÖ. Pilgrimsvandringen var planerad från Vittsjö till Verum men regnväder förändrade rutten. Efter gudstjänst i Vittsjö kyrka började pilgrimsvandringen mot Verum medan regnet fortsatte.

Med anledning av artikel införd 8 April fick redaktionen följande hälsning:

Jag som nu blivit vald till biskop i Lunds stift minns många tillfällen i Vittsjö kyrka. Där har jag varit på några julottor, vanliga söndagar med min farmor, Maj. Jag har också varit där på några begravningar.

Men för mig är Vittsjö ännu mer sjöarna, skogen och byn. Där har jag många minnen från alla delar av mitt liv. Vi hade länge en stuga i Björkefalla, men den är såld. Trots det kommer jag säkert då och då på besök. Vittsjö är en del av mig.

En varm hälsning till alla i Vittsjö och Bjärnum!
Johan Tyrberg

VITTSJÖ. Vittsjö församling är sedan århundraden tillbaka känt för en from plats. Det är kanske därför som en tidigare biskop och en tillkommande biskop samt en komminister med gemensamma namnet Tyrberg har sina rötter i Vittsjö. Dessutom är det flera präster som har ursprunget från Vittsjö och Verum.

VITTSJÖ. Det var sannolikt Maria Zickerman som kallade sig ”Maja” då hon kanske på 1940-talet uppmärksammade kyrkliga söndagsskolan i Vittsjö. Maria levde åren 1868- 1961 och var aktiv i kyrkliga syföreningen.


BILD: Det snygga och konstnärliga gåvobrevet.


Texten på konstverket lyder:
AV VITTSJÖ SÖNDAGSSKOLA ha vi genom frk Bertha Nilsson mottagit Kr. 65:-- till SNÖDROPPARNAS MISSIONÄRER, för vilken stora gåva vi säger ett riktigt v a r m t   t a c k. Gud välsigne er alla i Vittsjö Söndagsskola!
Innerlig hälsning! Tillgivna tant Maja.
RIKT VÄLSIGNAD ADVENT!  GOD JUL! GOTT NYTT ÅR!

Den snygga illustrationen i tavlan och den lika förnämliga ramen har sannolikt utförts av Majas make Tage Zickerman. Bertha Nilsson är med all säkerhet identisk med söndagsskolläraren och läraren ”tant Bertha”.
Tavlan/ gåvobrevet har överlämnats till Vittsjö församling.

VITTSJÖ. Kyrkofullmäktige i Vittsjö- Verum pastorat har föreslaget att till kyrkoråd under mandatperioden 2014- 2017 välja Gurli Kjerstensson, Ingvar Larsson, Hans- Eric Lunnergård, Anna- Carin Nilsson, Johan Gustavsson, Ingegerd Blomqvist, Bengt- Arne Jönsson, Eva Andréasson, Claes Ruderstam och Roland Eriksson till ordinarie ledamöter. Ordförande blev Ingvar Larsson och till vice ordförande valdes Bengt- Arne Jönsson. Dessutom valdes ersättare.
Till ledamöter i Vittsjö församlingsråd föreslås Johan Sturesson, ordförande, Hans- Erik Lunnergård, Solweig Rosén, Claes Persson, Eva Andreasson, Christina Malmberg, Mona Svensson, Sofia Olsson, Ros- Marie Westmark och Linda Holmberg.
Till ledamöter i Verum församlingsråd föreslogs Anders Paulsson, ordförande, Ingvar Larsson, Olle Ottosson, Stig Nilsson, Ingrid Lindberg, Eivor von Hauswolff- Juhlin, Elsa Sturesson och Siv Larsson.
Namnändring har skett så att tidigare samfällighet numera kallas kyrkoråd och tidigare kyrkoråd kallas numera församlingsråd!