FARSTORP. Människorna strömmade till kyrkan i Farstorp i bil, på cykel, till fots eller med rollator för att delta i församlingens program med Vägkyrka i onsdags. Det var 23 året som församlingen ordnade denna sommaraktivitet och drygt 60 personer hade lyssnat till kallelsen till Farstorp. För att kallas Vägkyrka ställs vissa krav på arrangerande församlig. En tydlig skylt skall ange Vägkyrka.

Under onsdagen var det musik- och sång underhållning med lokala bandet ”Boel med sega gubbar”. Denna grupp framförde både musik och sångprogram. Där fanns låtar från KvinnaBöske och Hemmets jord samt flera andra kända låtar med ackompanjemang av dragspel, gitarr och mandolin. I en paus vid framförandet höll kyrkvärd Anneli Öberg en andakt med personliga upplevelser och utdrag ur drottning Silvias bönbok. Under eftermiddagen sjöngs också två unisona psalmer till ackompanjemang av underhållningsgruppen.

Artisterna avslutade med Edvard Nilssons nertecknade Ryska sången: Aftonklockor. Samvaron fortsatte i församlingshemmet med vägkyrkskaffe vid de dukade borden. I serveringslokalen var det flera utställningar: handmålat porslin, textilier med målade tavlor från ortens konstnärer.

Vägkyrkan var från början avsedd för vägfarande turister som kunde få en stunds avkoppling från brusande och stressig trafik. Numera är det mest ortens befolkning som kommer till arrangemangen. I Sverige finns omkring 280 registrerade vägkyrkor och inom detta område är det främst Farstorp och Hörja kyrkor som arrangerar. Dessutom finns Sommarkyrka i Västra Torup. För att bli godkänd som vägkyrka ställs kravet att det skall vara minst fem timmars öppethållande och det skall förekoma andakt samt servering och som extra + någon form av underhållning.

Boel med sega gubbar som underhöll i Farstorp vägkyrka i onsdags.